Wizyta w Muzeum Polin

7 kwietnia 2022

Siódmego kwietnia klasy ILL i ILE uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Polin. Pani Agnieszka Wydryszek opowiedziała o historii miejsca, w którym znajduje się muzeum, proponując spacer po Muranowie. W Polin młodzież dowiedziała się, jakie znaczenie dla Żydów miały przetaczające się przez Polskę burze dziejowe, ale także, jak na przestrzeni wieków zmieniała się ich codzienna egzystencja. Uczniowie, wspólnie z przewodnikiem i opiekunami, odkrywali świat żydowskiej religii i tradycji. Dowiedzieli się, kim jest rabin, dlaczego szabat to tak ważny dzień dla Żydów albo jakie obrzędy towarzyszą przełomowym momentom w życiu człowieka, takim jak wejście w dorosłość czy zawarcie małżeństwa. Spacer stworzył okazję do dyskusji o tym, jak zasady religijne i obyczaje dostosowują się do wyzwań nowoczesnego świata.

Aneta Augustynik

Wizyta w Muzeum Polin

Odnośniki