Współpraca szkoły z uczelniami wyższymi

3 lutego 2020

    W grudniu szkołę odwiedzili studenci Uniwersytetu Warszawskiego- Wydziału Psychologii, celem ich wizyty było przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych wśród uczniów klas II. Każda z klas realizowała tematy zgodnie z potrzebami ustalonymi w klasie.

W styczniu w klasach maturalnych odbyły  się  zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego na temat: ” Jak skutecznie szukać informacji o kierunkach studiów i zawodach „. Wzięły w nich udział absolwentki szkoły, a obecnie studentki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które współpracują z doradcami zawodowymi .

     W lutym nasza szkoła gościła przedstawicieli Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.
Uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w warsztatach „ Wystąpienia publiczne- jak się nie dać tremie? Podczas spotkań młodzież miała okazję poznać skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem oraz z zasadami organizacji nauki. Zajęcia były wstępem do przygotowań maturzystów na ustne egzaminy maturalne.

Spotkania z w/w uczelniami były doskonałą okazją do zapoznania się z ich ofertą edukacyjną  oraz indywidualnych konsultacji zawodoznawczych.

 

Uczestnicy spotkania

Odnośniki