Wybory do samorządu uczniowskiego

7 kwietnia 2017

Dnia 7 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Nr 3 odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Dwa tygodnie przed wyborami kandydaci do Samorządu mieli czas by przeprowadzić kampanię wyborczą i zaprezentować swój program wyborczy ( zdjęcia

i program kandydatów były umieszczone w gablocie obok sklepiku szkolnego).

Czwartek 6 kwietnia 2017 był dniem „ciszy przedwyborczej”.

Warunkiem uczestnictwa w wyborach było posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem-identyfikatora. Uczniowie bardzo poważnie potraktowali udział w wyborach, szczególnie

z klas pierwszych i drugich, ponieważ pierwszy raz uczestniczyli w naszej szkole w takiej lekcji demokracji.

W wyborach udział brało 510 osób (na 610 uczniów – co stanowi 83 %). Oddano  głosów 510, w tym ważnych głosów 507.

 

Komisja wyborcza w składzie:

1.Joanna Świętoń (opiekun Samorządu Szkolnego)

2.Adam Wojtkowski  klasa IV TE

3.Dorota Sobotka  II TE

4.Karolina Soból klasa II TE

 

po przeprowadzeniu wyborów i podliczeniu głosów ogłasza, że powyżej 20 głosów otrzymali :

1.Tryfon Mateusz                   kl. II TI       64 głosy

2. Szydlik Piotr             kl. II TI       51 głosów

3. Ciach Natalia                      kl. III TE    49 głosów

4.Zdunek Piotr              kl. I LZB     38 głosów

5. Piotrowska Anita      kl. III TI      34 głosy

6.Szymański Łukasz     kl. III TI      34 głosy

7. Sobotka Paulina        kl.  II LOL  31 głosów

8. Kamińska Ewa                   kl. II TE      30 głosów

9. Rojek Patrycja                   kl. II LOL   25 głosów

10.Świderska Katarzyna        kl.  I LOE   20 głosów

 

W związku z powyższym obecny skład Samorządu Szkolnego jest następujący:

 

Przewodniczący: Mateusz Tryfon z kl. II TI

zastępca: Piotr Szydlik z kl. II TI

zastępca: Natalia Ciach z kl. III TE

Odnośniki