Wycieczka do Muzeum Historii Żydów Polskich i na lodowisko Moczydło

27 stycznia 2022

27 stycznia 2022 roku,  tuż przed rozpoczęciem upragnionych ferii zimowych,, klasa III TE5 i II TR/TP pod opieką Agnieszki Kalinowskiej, Sylwii Ludwikowskiej i Katarzyny Kownackiej wyjechały na 1 dniową wycieczkę do Warszawie. Pierwszym punktem programu było lodowisko Moczydło, następnie posiłek w restauracji i lekcja muzealna w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Głównym celem naszego wyjazdu była integracja zespołu klasowego, rozwój wrażliwości młodzieży na odmienność kulturową, etniczną i religijną oraz krzewienie tolerancji i idei dialogu poprzez bezpośredni kontakt z „żywą historią”. W nieco pochmurny dzień, okazała grupa „amatorów ruchu” wraz z opiekunami dotarła na lodowisko, gdzie  doskonaliła swoje umiejętności na tafli lodowiska. Niektórzy przybyli tu pierwszy raz, ale zapewniali, że nie ostatni, ponieważ frajda jazdy po lodzie była przeogromna. Co do techniki tejże jazdy, to można by określić ją jako wybitnie „zindywidualizowaną” i niezwykle różnorodną. Doskonałej zabawy nic jednak nie mogło zakłócić, ani niekontrolowane akrobacje  sportowe, ani drobne upadki.

Kolejnym ważnym punktem naszej wycieczki była lekcja w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie uczestniczyliśmy w zwiedzaniu wystawy stałej składającej się z ośmiu interaktywnych instalacji. Przewodnik, który oprowadzał nas po muzeum, pomógł nam zrozumieć trudną historią wyznawców judaizmu. Dowiedzieliśmy się również, ile zła przyniosła mowa nienawiści oraz że dziedzictwo żydowskie stanowi integralną część historii Polski. Opuszczaliśmy gmach muzeum dostrzegając wkład narodu żydowskiego w rozwój polskiej kultury, nauki, a także gospodarki.

Wyjazd był nam bardzo potrzebny przed kolejnym okresem zdalnego nauczania. Wycieczka była niepowtarzalną okazją do wzbogacenia wiadomości nie tylko na temat mniejszości żydowskiej, ale też na temat historii Polski. Uświadomiła uczniom, czym jest wielokulturowość, co wnosi do życia jednostki i grupy, jakie szanse i zagrożenia wiążą się z tym zjawiskiem. Była też okazją do wspólnej integracji klasowej i międzyszkolnej.

Opracowała: Sylwia Ludwikowska

Odnośniki