WYCIECZKA KRAKÓW – OŚWIĘCIM – OJCOWSKI PARK NARODOWY – CZĘSTOCHOWA

15 czerwca 2022

W przedostatnim tygodniu nauki uczniowie klasy I LL i I LE pod opieką A. Augustynik, K. Szymańskiej i A. Wydryszek oraz pilota Biura Podróży „Sośniny” wyjechali na wycieczkę dofinasowaną ze środków  budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Uczniowie mogli zobaczyć  historyczny zespół miasta Krakowa, m.in: Wzgórze Wawelskie z Zamkiem Królewskim na Wawelu, Katedrą Królewską, Dzwonem Zygmunta i Grobami Królewskimi, Barbakan – arcydzieło sztuki obronnej oraz pozostałości murów miejskich na czele z Bramą Floriańską. Byliśmy także na Rynku Starego Miasta – w Bazylice Mariackiej i Sukiennicach. W Krakowie  odwiedziliśmy również Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ważnym punktem wycieczki było zwiedzanie wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a działającego w latach 1940-1945 byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau: baraków więźniarskich, rampy wyładowczej, komór gazowych i krematoriów.  Pierwszy masowy transport do Auschwitz odbył się 14 czerwca 1940 – my byliśmy w obozie w rocznicę tego wydarzenia,  dokładnie 82 lata później. Przywieziono wtedy wagonami kolejowymi drugiej klasy z więzienia w Tarnowie 728 więźniów politycznych – byli to Polacy oraz kilku polskich Żydów. Otrzymali oni numery od 31 do 758. Wojnę przeżyło 239 z nich.

Ostatniego dnia byliśmy w  Ojcowskim Parku Narodowym i zwiedzaliśmy  Zamek w Pieskowej Skale oraz odbyliśmy spacer  Doliną Prądnika z unikatowymi formami skalnymi i przepięknymi krajobrazami. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie klasztoru o.o. Paulinów w Częstochowie – Skarbca, Muzeum 600-lecia i Bazyliki.                                     

W czasie wycieczki mogliśmy też zobaczyć Wieliczkę, w której mieliśmy zapewnione noclegi i wyżywienie.

Miejsca ujęte w Programie Poznaj Polskę:

  1. Zespół Klasztorny Ojców Paulinów w Częstochowie;
  2. Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau;
  3. Kraków – historyczny zespół miasta;
  4. Kraków Zamek Królewski Na Wawelu;
  5. Kraków – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  6. Zamek Królewski na Wawelu – Oddział Zamek w Pieskowej Skale

Aneta Augustynik

 

WYCIECZKA KRAKÓW – OŚWIĘCIM - OJCOWSKI PARK NARODOWY - CZĘSTOCHOWA

Odnośniki