Wycieczka uczniów ZS3 na Litwę 25-26 maj 2017.

26 maja 2017

W dniach 25-26 maja 2017 roku uczniowie klas: 2Ti, 2LEA, 1LOI i 1LOT brali udział w wycieczce szkolnej, którą zorganizowała wychowawczyni „informatyków” pani Alicja Usielska a opiekunami byli nauczyciele Ewa Chmielińska i Tomasz Dąbrowski.

Litwa kraj  położony pod względem geograficznym w Europie Środkowej na południowo-wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Na terenie państwa znajduje się geometryczny środek Europy, umiejscowiony 26 kilometrów na północ od Wilna. Posiada niewiele własnych bogactw naturalnych – jest zasobna głównie w złoża torfużwirudolomituanhydrytu i bursztynu.  Według ostatniego spisu powszechnego z 2011 roku Litwa liczyła 3 043 429 mieszkańców . Litwa jest najbardziej jednolitym narodowościowo państwem spośród wszystkich państw bałtyckich, dominującą grupą etniczną są Litwini. Polacy są największą mniejszością narodową, skupioną przede wszystkim na Wileńszczyźnie, w południowo-wschodniej części Litwy

Pierwszy dzień zarezerwowany był na relaks w Aqua Parku w Druskiennikach – oddalony od granicy z Polską tylko o 47 km. W obiekcie do dyspozycji uczniowie mieli część z rozrywkami wodnymi i naprawdę ekstremalnymi zjeżdżalniami ! oraz baseny (wewnątrz i na zewnątrz), rzekę z silnymi prądami wodnymi, morskie fale, kaskady, 2 sauny i  jacuzzi.

Drugi  dzień po pysznym śniadaniu uczestnicy przeznaczyli na zwiedzanie stolicy kraju – Wilna. Odwiedziliśmy dom Adama Mickiewicza i celę Konrada. Zaskakującym faktem było , że w  Wilnie jest 40  kościołów,  z których najbardziej okazały, to barokowy kościół św. Piotra i Pawła  zawierający ponad 2000 rzeźb oraz kaplica w Ostrej Bramie (Bramie Miednickiej) ze słynnym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Przy ulicy Ostrobramskiej znajduje się Cerkiew św. Ducha, która niegdyś była główną świątynią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od przewodnika można było dowiedzieć się , że w 1814 roku odnalezione zostały relikwie święte, do których dostęp miała wtedy tylko nieliczna grupa ludzi. Pod ikonostasem urządzono podziemną kryptę – relikwiarz, gdzie umieszczono odnalezione i zabalsamowane zwłoki trzech świętych prawosławnych – Jana, Eustachego i Antoniusza, którzy, jako dworzanie księcia Olgierda, zostali zamordowani przez pogan. Dopiero w 1826 roku relikwie udostępniono dla wszystkich wiernych. Relikwie można zobaczyć również dzisiaj.

Wyjątkowym miejscem, które zwiedzaliśmy pomimo padającego deszczu był Cmentarz Na Rossie  o powierzchni 10,8 ha. Jest on jedną z czterech polskich nekropolii narodowych. W skład zespołu cmentarnego wchodzi Stara Rossa, Nowa Rossa, Cmentarz Wojskowy. Na Rossie spoczywa serce Józefa Piłsudskiego i grób jego matki, siostry i pierwszej żony. Marszałek chciał być pochowany wśród swych żołnierzy. Jego życzenie spełniono w 1936 roku. Uczniowie zapalili symboliczne znicza na grobie Rodaka.

Kolejnym punktem zwiedzania była Kaplica św. Kazimierza w Katedrze wileńskiej. Ma ona formę kwadratu, nakrytego kopułą na bębnie W ołtarzu umieszczony jest obraz patrona na którym  Święty ma 3 ręce. Według znanej legendy wyjaśniającej ten fakt, malarz próbował zmienić nieco kompozycję wizerunku, zamalowując jedną rękę i malując ją w innym miejscu, lecz zamalowywana kończyna wciąż pozostawała widoczna. Całość kaplicy zdobią freski a jej wystrój dopełniają srebrzone figury.

Po niezapomnianych wrażeniach wróciliśmy do naszego kraju wraz z cudownymi wspomnieniami.

 

Uczestnicy wycieczki.

Odnośniki