Wyjątkowa reprezentacja ZS3 !

2 grudnia 2015

W dniu 2 grudnia 2015 roku sześcioro uczniów naszej szkoły, z klas 3TE i 4TE, brało udział

w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez wydział Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Grupa uczniów w składzie: Monika Bereda (3TE), Paulina Dąbkowska (3TE),

Kalina Kuczyńska (3TE), Kinga Brejnak (4TE), Marcin Sokołowski(4TE) i Eryk Wachowicz (4TE) pod opieką p. Katarzyny Szymańskiej, udała się do PWSZ, w celu sprawdzenia swojej wiedzy

z zakresu ekonomii, w etapie pierwszym organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową olimpiady wiedzy ekonomicznej. Wszyscy uczniowie przeszli do drugiego etapu olimpiady i ponownie swoje  umiejętności z zakresu ekonomii zaprezentują 20 stycznia 2016 r.

w siedzibie ciechanowskiej uczelni.

Dodatkowo zapoznano uczestników konkursu z ofertą edukacyjną uczelni. Uczniowie zobaczyli laboratoria w jakich na co dzień odbywają się zajęcia oraz mogli dowiedzieć się od obecnych studentów, jak wyglądają studia na PWSZ w Ciechanowie. Od Kierownika Zakładu Ekonomii:

dr Renaty Dzik usłyszeli, że w toku 3 – letniej nauki PWSZ kształci absolwentów studiów wyższych I stopnia na czterech poniższych specjalnościach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:

  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
  • Administracja i finanse sektora publicznego
  • Bankowość i rynek finansowy
  • Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie międzynarodowym.

Przedstawiona wiedza nie zakończyła się na informacjach o obowiązkach. Poinformowano także o licznych stypendiach, o jakie mogą się starać studenci PWSZ w Ciechanowie.
Krótką przerwę umilił słodki poczęstunek.

Monika Bereda kl. III TE

Odnośniki