Wyniki Konkursu chemicznego w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie.

22 czerwca 2020

W dniu 10 stycznia 2020 w Zespole Szkół nr 3 w Wyszkowie została przeprowadzona Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Chemii – sesja zimowa. Organizatorem konkursu był Zespół Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych OLIMPUS.

Udział w niej wzięło 9 uczniów z klas: 1LZp – 7 osób , 1LOZ – 1 osoba i 1Ti – 1 osoba.

Rozgrywka była testem jednokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań przeznaczonym do rozwiązania  dla uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego i technikum.

Do każdego pytania w olimpiadzie podane były cztery odpowiedzi, z których jedna była prawidłowa. Uczestnik za poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymywał 1 punkt, za błędną -1 punkt.  Zaznaczenie pola Brak odpowiedzi przy danym pytaniu oznaczało wstrzymanie się ucznia od udzielenia odpowiedzi. Uczeń otrzymywał wówczas 0 punktów za dane pytanie. 

Stosując powyższe zasady za jedno pytanie uczeń maksymalnie mógł uzyskać 1 punkt, a minimalnie -1 punkt. Aby uniknąć ujemnej ilości punktów w ostatecznej klasyfikacji, przed przystąpieniem do sprawdzania olimpiady, każdy uczestnik otrzymywał 30 punktów.

  W związku z powyższym uczeń odpowiadając na wszystkie pytania błędnie uzyskał 0 punktów w końcowej klasyfikacji, a gdy odpowiedział na wszystkie pytania poprawnie uzyskał 60 pkt.

Uczniowie z najwyższymi wynikami  to:

1-miejsce – Kucharczyk Maria – 1LZp – 50 pkt

2-miejsce – Muszyńska Weronika – 1LOZ – 46 pkt

3-miejsce – Świderska Julia – 1LZp – 44pk

Serdecznie gratulujmy oraz dziękujemy za chęć wzięcia udziału w konkursie. 

Każdy uczestnik olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania przy najbliższej okazji spotkania w szkole.

 

 3LZA.

Odnośniki