Wyniki Matura 2019 w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

9 lipca 2019

Do egzaminu maturalnego przystąpiło w całej szkole 215 absolwentów ( 156 osób LO, 59 osób Technikum). Tylko 10 osobom nieudało się zaliczyć egzaminu maturalnego. 12% absolwentów przystąpi do poprawki w sierpniu, ponieważ nie zdało tylko jednego egzaminu.

Wśród wybieranych przedmiotów dodatkowych najwięcej osób zdecydowało się wybrać :

język angielski -147 osób

język polski- 62 osoby

geografia -58 osób

biologia 35 osób

matematyka -30 osób

 pozostałe przedmioty były wybierane w niewielkiej ilości.


Poniżej tabela przedstawiająca wyniki zdawalności matury w naszej szkole.

Bardzo cieszymy się z wysokiego wyniku matury w technikum, który znacznie przewyższa średnią krajową i mazowiecką.

W liceum ogólnokształcącym na uwagę zasługuje średni wynik z matematyki uzyskany przez uczniów klasy 3 LOI 82%, gdzie średnia krajowa wynosi 54%.

szkoła przystąpiło zdało % prawo do poprawki % nie zdało %
LO 156 osób 80,20% 13,50% 6,30%
Technikum 59 osób 92,00% 8,00% 0,00%
ZS3 215 osób 83,00% 12,40% 4,60%
 • Uczniowie, którzy napisali maturę z wynikiem 100%

Język Polski poziom rozszerzony

 • Natalia Jarosik 3LOL
 • Klaudia Karkowska 3LZB

Język Angielski pisemny poziom podstawowy

 • Jakub Grodzicki 3 LOI
 • Sebastian Kuciński 4 TI
 • Eryk Lewandowski 4 TI
 • Tomasz Soszka 4 TI
 • Aleksandra Podgórska 3 LOL
 • Jakub Ponichtera 3 LOL
 • Justyna Molska 3 LOT
 • Kamil Rutkowski 4 TE
 • Julia Wysocka 3 LOE

Język Angielski ustny

 • Małgorzata Abramczyk 3LOL
 • Jakub Ponichtera 3LOL
 • Jakub Siedlecki 3LOL
 • Łukasz Deptuła 3LOE
 • Gabriela Filipczak 3LOE
 • Mikołaj Głosek 3LOE
 • Patrycja Zakrzewska 3LZA
 • Anna Kramek 3LOT
 • Piotr Kmiołek 3LOI
 • Jakub Grodzicki 3LOI
 • Marcin Andryszczyk 4TI
 • Bartłomiej Ciok 4TI
 • Szymon Gajewski 4TI
 • Bartłomiej Obudziński 4TI
 • Tomasz Soszka 4TI
 • Bartłomiej Wolęcki 4TI

Matematyka poziom podstawowy

 • Dorota Sobotka 4 TE
 • Patryk Mróz 4 TE
 • Daniel Greloch 4TI

Najlepsze wyniki z pozostałych przedmiotów:

                         Język angielski poziom rozszerzony

 • Jakub Grodzicki 98%

                        Język Polski poziom podstawowy:

 • Aneta Żurawska  87%

                        Język rosyjski – poziom podstawowy:

 • Julia Jakacka 82%

                         Matematyka – poziom rozszerzony:

 • Mateusz Twardowski  95%


W każdym roku Rada Pedagogiczna typuje  maturzystów , którzy uzyskali najlepszy wynik w szkole (  średnia  ze wszystkich wybranych przedmiotów maturalnych).

 W tym roku na to wyróżnienie zasłużyli :

 W Liceum Ogólnokształcącym: Karolina Kownacka – absolwentka  klasy 3 LOT – stypendystka Prezesa Rady Ministrów

W technikumPatryk Mróz– absolwent  klasy IV TE

Odnośniki