Wyniki – Matura 2020 w ZS Nr 3. Statuetki dla najlepszych maturzystów.

11 sierpnia 2020

Do egzaminu maturalnego przystąpiło w całej szkole 189 absolwentów (144 osób w LO, 45 osób w Technikum). Tylko 33 osobom nie udało się zaliczyć egzaminu maturalnego; średnia zdawalność zatem w całej szkole na teraz wynosi 82,5% (80,6% w LO i 88,9% w Technikum). 29 osób, czyli 15,3% absolwentów, przystąpi do poprawki we wrześniu, ponieważ nie zdało tylko jednego egzaminu.

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki zdawalności matury w naszej szkole.

Klasa
Przystąpiło
Zdało %

4TI

22

86,36%

4TE

23

91,30%

3LZA

22

77,27%

3LZB

27

74,07%

3LOL

24

91,67%

3LOE

29

82,76%

3LOI

22

90,91%

3LOT

19

63,16%

ZS3

189

82,54%

ZS3 LO

144

80,56%

ZS3 TECH

45

88,89%

 • Uczniowie, którzy napisali maturę z wynikiem 100%

Język angielski pisemny poziom podstawowy

 • Bartłomiej Kawecki 4TI
 • Maciej Fidura 3LOL
 • Karolina Karpińska 3LOL
 • Anna Jastrzębska 3LOE
 • Magdalena Ciok 3LOI
 • Aleksandra Czarnecka 3LOI
 • Julia Molska 3LOT

 

Język angielski pisemny poziom rozszerzony

 • Mateusz Sztorc 3LOT

 

Najlepsze wyniki z pozostałych przedmiotów:

                         Język angielski poziom rozszerzony

 • Daniel Piekut 98%
 • Julia Czarnecka 96%
 • Karolina Karpińska 96%
 • Marcin Kędzior 96%
 • Adrian Borkowski 96%

                        Język polski poziom podstawowy:

 • Katarzyna Karczmarewicz 80%
 • Dominika Rogalska 80%
 • Sylwia Karpińska 80%

                        Język rosyjski – poziom podstawowy:

 • Wioletta Krasiczkowska 88%

                         Matematyka – poziom rozszerzony:

 • Marcin Kędzior 80%

 

W każdym roku Rada Pedagogiczna typuje  maturzystów , którzy uzyskali najlepszy wynik w szkole ( średnia  ze wszystkich wybranych przedmiotów maturalnych).

W tym roku na to wyróżnienie zasłużyli :

w Liceum OgólnokształcącymMagdalena Ciok – absolwentka  klasy 3 LOI

w Technikum– Marcin Kędzior: absolwent  klasy IV TI

 

 

 

Statuetki 2020

Wzorem lat ubiegłych zostaną wręczone statuetki najlepszym maturzystom ZS3. Oficjalne wręczenie nastąpi 1.09.2020 r. w czasie uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego, początek o g. 9.00 w hali sportowo-widowiskowej.

Tytuł najlepszego maturzysty ZS3 w roku szk. 2019/20 przyznano,
w poszczególnych kategoriach, następującym osobom:

 

Aleksandrze Łachackiej – J. POLSKI p. rozszerz.

Dominice Rogalskiej – J. POLSKI p. podst.

Aleksandrze Czarneckiej      – MATEMATYKA p. podst. i J. ANGIELSKI p. rozszerz. i p. podst.

Mateuszowi Sztorcowi –  w kl. 3LOT i J. ANGIELSKI p. rozszerz.

Marcinowi Kędziorowi – w TECHNIKUM i MATEMATYKA p. rozszerz.

Oliwii Balińskiej – w kl. 3LZB i BIOLOGIA p. rozszerz.

Oskarowi Góralewskiemu – w kl. 3LOL i GEOGRAFIA p. rozszerz.

Dominice Brejnak – INFORMATYKA p. rozszerz.

Aleksandrze Kalinowskiej – w kl. 3LZA i CHEMIA p. rozszerz.

Magdalenie Ciok – w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Julii Czarneckiej – w kl. 3LOE

Damianowi Bochenkowi – w kl. 4TE

 

Gratulujemy i zapraszamy!

 

Odnośniki