Wystawa grzybów w Bibliotece Miejskiej

12 września 2018

12 września uczniowie klasy 1LOL uczestniczyli w wystawie grzybów zorganizowanej w Bibliotece Miejskiej przez Nadleśnictwo Wyszków i Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną. Mogli obejrzeć żywe okazy, modele grzybów, plansze. Prelekcję na temat polskich grzybów, gatunków jadalnych i podobnych do nich trujących wygłosiła Pani Grażyna Borkowska. Wystawa została pozytywnie  odebrana przez uczniów.

Odnośniki