Wywiadówka u Kochanowskiego

4 lutego 2013

W dniu 23.01.2013 roku w Zespole Szkół nr 3 w Wyszkowie zostało przeprowadzone  spotkanie z Rodzicami uczniów naszej szkoły.

Część pierwsza odbyła się na hali sportowej i prowadziła ją pani dyr. Elżbieta Michalik Rodzicom przedstawiono  wyniki klasyfikacji uczniów po pierwszym semestrze roku szkolnego 2012/2013.Wręczono listy gratulacyjne dla rodziców uczniów z najlepszymi wynikami. Dokonano analizy wyników  próbnych matur . Zaprezentowano skrót   wydarzeń,  jakie miały miejsce w naszej szkole oraz ideę dziennika elektronicznego.

Po części oficjalnej na hali sportowej rodzice udali się na indywidualne spotkania z wychowawcami.

Odnośniki