X edycja Olimpiady Przedsiębiorczości w naszej szkole

5 grudnia 2014

olimpiada4 grudnia 2014r w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości, w których wzięło udział 31 uczniów. Rywalizowali ze sobą uczniowie technikum ekonomicznego.

Olimpiada jest organizowana od 2005r  i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do każdej edycji zgłasza się kilkanaście tysięcy młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością, zarządzaniemi gospodarką, z ponad 1000 szkół w całej Polsce.

Olimpiada to wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Projekt cieszy się wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów. Partnerami Strategicznymi są od wielu lat Narodowy Bank Polski i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Celem projektu jest rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, doskonalenie u młodzieży umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu prywatnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze, rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji, a także tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej i lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny.

Najwyższe wyniki uzyskali następujący uczniowie:

  1. Damian Sobański                            26,0 pkt
  2. Eryk Wachowicz                              25,0 pkt
  3. Katarzyna Janczewska                   21,5 pkt
  4. Katarzyna Zyśk                                18,5 pkt
  5. Adrian Stopka                                  17,0 pkt
  6. Karol Rosiński                                  16,5 pkt
  7. Małgorzata Szczęsna                      16,0 pkt
  8. Paulina Żera                                     16,0 pkt
  9. Justyna Kosiorowska                      15,5pkt
  10. Kinga Szydłowska                           15,0 pkt

Serdecznie gratuluję uzyskanych wyników !!!!

Organizator olimpiady:

Sylwia Ludwikowska

Odnośniki