XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

8 listopada 2012

W dniu 7 listopada 2012 roku odbył się szkolny etap XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Do konkursu przystąpiło 7 uczniów z klas II TE, III TE I IV TE.
Etap składał się z trzech części:
I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym – do wyboru jeden z przedstawionych tematów:
1. Wyjaśnij przyczyny nierównowagi budżetu państwa i konsekwencje związane z narastaniem deficytu budżetowego
2. Przedstaw, jaki wpływ na sytuacje ekonomiczną gospodarstw domowych ma nierównowaga na rynku pracy

II. Zadanie z podstaw ekonomii

W pewnej gospodarce zamkniętej produkt potencjalny wynosi 1500, konsumpcja autonomiczna wynosi 200, wydatki inwestycyjne wynoszą 200, a wydatki rządowe wynoszą 120. Krańcowa skłonność do konsumpcji wynosi 0,6. Dla uproszczenia przyjmijmy, że nie występują podatki.

Odpowiedz na poniższe pytania i wykonaj polecenia. Odpowiedzi krótko uzasadnij.

1. Oblicz poziom produkcji w stanie równowagi.
2. Wyznacz wielkość luki PKB.
3. Czy luka ma charakter inflacyjny, czy deflacyjny?
4. Jakie działania powinien podjąć rząd, aby zlikwidować lukę PKB?
5. Rozważmy wprowadzenie podatku o stawce wynoszącej 20% – oblicz lukę PKB przy tych założeniach

III Pytania testowe

Klucz odpowiedzi znajduje się w pliku Klucz OWE.

Przewodnicząca Komisji Szkolnej

Aneta Pękul

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Odnośniki