XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

5 listopada 2014

5 listopada 2014 r odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W etapie szkolnym udział wzięło 20 uczniów z klas II Te, III Te i IV Te. Zadaniem uczestnikówbyło rozwiązanie testu składającego się z 30 pytać jednokrotnego wyboru oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie opisowe o charakterze ogólnym, na jeden spośród dwóch tematów:

  1. Scharakteryzuj uwarunkowania wzrostu gospodarczego w Polsce po 1989 r.,
  2. Omów najważniejsze cechy procesu transformacji gospodarczej w Polsce.

Liderami etapu szkolnego zostały:

  1. Brejnak Aneta, kl. III Te,
  2. Janczewska Katarzyna,kl. IV Te,
  3. Dąbkowska Paulina, kl. II Te.

 

Zawody zorganizowały i przeprowadziły p. Katarzyna Szymańska, Aneta Pękul i Teresa Gruchacz.

Odnośniki