XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

4 listopada 2022

Zapraszamy do udziału w XXXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987r. Decyzją Komitetu Głównego bieżąca edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbywać się będzie pod hasłem „W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny”. Należy podkreślić, że dokonując wyboru myśli przewodniej kolejnych edycji Komitet bierze pod uwagę w szczególności takie jej aspekty jak: aktualność, atrakcyjność oraz odpowiedni dla uczestników stopień trudności. Stąd też, XXXVI OWE nie może odbyć się pod hasłem innym niż odwołującym się do zjawiska inflacji. W ramach zmagań olimpijskich uczestnicy zapoznają się z kluczowymi dla zrozumienia analizowanego problemu definicjami oraz związkami przyczynowo-skutkowymi.

Zawody szkolne  rozpoczynają się 9 listopada 2022 r. o godzinie 1300 .

Czas trwania zawodów wynosi 120 minut.

Uczestnicy Olimpiady udzielają odpowiedzi na jeden wybrany przez siebie temat 
w pytaniu opisowym, rozwiązują zadanie z podstaw ekonomii oraz 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Link do informacji szczegółowych:

https://owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne/opis-hasla-biezacej-edycji.html

 

Serdecznie zachęcam do uczestnictwa.

Dorota Poleska

Odnośniki