Z bazami danych za pan brat – wykłady.

21 listopada 2018

21 listopada 2018 uczennice i uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy
uczestniczyli w wykładach nt. relacyjnych baz danych i podstaw języka
SQL organizowanych przez IT-Szkola i Warszawską Wyższą Szkołę
Informatyki w „Przestrzeni from Facebook” w Warszawie.
Wykłady mają charakter otwarty i prowadzone są przez wykładowcę WWSI
Pana Andrzeja Ptasznika, przekazują rzetelną wiedzę i odwołują się do
formuły popularnonaukowej, dzięki czemu są cennym doświadczeniem dla
uczniów naszej szkoły.
Po zakończonych wykładach uczniowie udali się do kina.

Odnośniki