Zagraniczne mobilności szkolnej kadry ZS3 2017

8 marca 2018

Zagraniczne mobilności szkolnej kadry ZS3 2017

W 2018 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego realizowany jest projekt finansowany z funduszy europejskich (PO WER) pt. „Trening czyni mistrza-zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie”. Jak nazwa wskazuje, jego adresatem jest kadra pedagogiczna kształcenia ogólnego.
W czasie ferii zimowych grupa nauczycieli języka angielskiego ZS3 wzięła udział w projekcie finansowanym z funduszy europejskich (PO WER) pt. „Trening czyni mistrza-zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie”. Nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w następujących kursach. Pani Agnieszka Kalinowska brała udział w kursie pt.: „Overseas Teachers refresher Course – Methodology and Language”, którego celem było podniesienie umiejętności językowych i metodologicznych oraz umożliwienie wymiany doświadczeń wśród nauczycieli z innych krajów na temat dobrych praktyk w nauczaniu języka angielskiego. Natomiast pani Izabela Zbrzeźniak mogła pogłębiać swoją wiedzę na kursie pt.„General English and Teaching Methodology”, na którym położono głównie nacisk na poprawę kompetencji językowo-metodycznych lektorów języka angielskiego jak również na utrwalaniu zasad dotyczących fonetyki. Pani Marzanna Gruszczyńska uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym „Modern British Culture”. Na tych zajęciach przybliżano różne aspekty brytyjskiej kultury. Pokazano możliwości przekazania wiedzy i umiejętności na zajęciach szkolnych. Pan Wojciech Rogulski szkolił się na kursie pt.„Technology in the Classroom”, gdzie pogłębiał swoją wiedzę i umiejętności stosowania ICT w nauczaniu języka angielskiego. Dodatkowo Pani Sylwia Ludwikowska wzięła udział w kursie pt.„Content and Language Integrated Learning”. Kluczową cechą metody CLIL jest jednoczesne wprowadzanie wiedzy przedmiotowej oraz rozwijanie kompetencji w zakresie języka obcego.
W trakcie pobytu nauczyciele uczestniczyli w zajęciach praktycznych i teoretycznych, w czasie których rozwijali swoje kompetencje językowe i doskonalili swój warsztat metodyczny. Wszyscy nauczyciele otrzymali autentyczne materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach z uczniami. Po powrocie, beneficjenci projektu zamierzają podzielić się zdobytymi doświadczeniami z kadrą pedagogiczną oraz wdrażać zdobytą wiedzę podczas zajęć lekcyjnych.
Podczas pobytu uczestnicy projektu poznawali kulturę brytyjską w wielu sferach: m.in. podczas wizyt w najznamienitszych collegach Uniwersytetu Oksfordzkiego, który jest najstarszą uczelnią anglojęzyczną na świecie. Z uniwersytetem powiązanych jest aż 64 laureatów Nagrody Nobla, studiowało tutaj także 26 premierów Wielkiej Brytanii, prezydent USA – Bill Clinton, jak również były minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski.
Uczestnicy projektu zwiedzili Muzeum Historii Naturalnej, Pitt Rivers oraz Ashmoleian Museum. Pałac Blenheim w Woodstock jest warty odwiedzenia, ponieważ był rezydencją premiera Winstona Churchilla, obecnie jest największą arystokratyczną posiadłością w Anglii.
Nauczyciele mieli także możliwość podziwiania Bath i Stonehenge. Bath jest miastem wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w którym znajduje się Muzeum Term Rzymskich. Występują tutaj naturalne wody geotermalne, wokół których Rzymianie zbudowali repliki swoich łaźni. Warty zobaczenia jest Most Pulteney – kamienny most łukowy z 1773r, jeden z czterech mostów na świecie, które są zabudowane z obu stron na całej swojej rozpiętości. Podobne mosty budowano w Wenecji. Bath jest utrzymane w stylu gregoriańskim
i może być ciekawostką dla fanów literatury angielskiej. W Bath bowiem mieszkała Jane Austen – autorka znana między innymi z powieści „Duma i uprzedzenie”. Najokazalszą budowlą miejską jest Bath Abbey, gdzie znajduje się sławny witraż przedstawiający 55 scen z życia Chrystusa.
Stonehenge jest jednym z najbardziej znanych obiektów turystycznych na świecie, megalityczne kamienne kręgi, dotąd uznawane za świątynie druidów i obserwatorium astronomiczne. Najprawdopodobniej były grobowcem. Obecnie miejsce to przyciąga tłumy, by obserwować letnie i zimowe przesilenia słońca.
Wszyscy nauczyciele uczestniczący w projekcie byli pod ogromnym wrażeniem akademickiego charakteru miasta Oxford, niepowtarzalnego klimatu Bath oraz magii Stonehenge.
Uczestnicy mieli zapewnione pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem, podróżą i pobytem. Jego realizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu Dyrekcji Szkoły-Pani Elżbiety Michalik oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Koordynatorem projektu była Sylwia Ludwikowska.

Opracowali:
Marzanna Gruszczyńska
Sylwia Ludwikowska
Agnieszka Kalinowska
Wojciech Rogulski
Izabela Zbrzeźniak

Odnośniki