Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022

W piątek 24 czerwca 2022r. o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego. Pan wicedyrektor Krzysztof Ostrowski rozpoczął od  powitania wszystkich zebranych. Po wprowadzeniu sztandaru odśpiewaliśmy hymn. Następnie głos zabrał pan dyrektor Adam Mickiewicz,  który podsumował ten rok szkolny, wyniki klasyfikacji, działania samorządu uczniowskiego. Wspomniał też o remoncie szkoły, licznie przeprowadzonych w tym roku zbiórkach na wsparcie Ukrainy oraz o rekrutacji. Bardzo wielu ósmoklasistów wybrało naszą placówkę jako szkołę pierwszego wyboru, z czego bardzo się cieszymy.

Pani wicedyrektor Elwira Sawicz-Bakuła odczytała list od Ministra Edukacji Przemysława Czarnka. Potem pani Agata Marciniak wygłosiła kilka słów w imieniu Rady Rodziców, podziękowała za współpracę i życzyła wszystkim odpoczynku. Ks. Mateusz Krajewski pobłogosławił  wszystkich i życzył bezpiecznych wakacji. Głos zabrała także przewodnicząca samorządu uczniowskiego, dziękując za wspólne działania w tym roku szkolnym.

Następnym punktem programu było wręczenie nagród za osiągnięcia szkolne, 100 –procentową frekwencję i konkursy. Na koniec odbyła się część artystyczna.  Mogliśmy  obejrzeć film podsumowujący ten rok: sprzątanie świata, dzień patrona, dzień bez plecaka, turniej szachowy i wiele innych. Zwyciężczyni konkursu krasomówczego Julia Pietrzykowska z 1LL wygłosiła swoje przemówienie. Uczniowie klasy 3LI4, 1lEO/LI  pod kierunkiem pań Matyldy Kryszkiewicz i  Izabeli Składanek zaprezentowali układy taneczne. Wysłuchaliśmy również piosenek z akompaniamentem gitary i ukulele wykonanych przez uczniów z różnych klas.

Po oficjalnym zakończeniu wychowawcy spotkali się ze swoimi uczniami w salach, gdzie rozdano świadectwa.

Katarzyna Stokarska 2LL

Odnośniki