Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21 czerwca 2024

21.06.2024r. w hali sportowej odbyło się zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

Uroczystość poprowadziła pani Grażyna Witkowska. W obecności sztandaru szkoły cała społeczność odśpiewała hymn państwowy.

Pan dyrektor Adam Mickiewicz w swoim przemówieniu podsumował osiągnięcia edukacyjne uczniów i nauczycieli.

Przedstawicielka Rady Rodziców, pani Ewa Pazuła podziękowała gronu nauczycielskiemu za nauczanie i wychowanie młodzieży a uczniom pogratulowała osiągniętych wyników.

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Aleksandra Łobacz skierowała słowa wdzięczności do grona pedagogicznego, a życzenia jak najmilej spędzonych wakacji do wszystkich obecnych na sali.

Następnie wychowawcy klas wręczyli swoim najlepszym uczniom nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce i frekwencji. Panie: Aneta Augustynik i Agata Zawadzka, nagrodziły dyplomami uczniów, którzy w Dniu Patrona Szkoły wygrali Konkurs Krasomówczy i Konkurs Wiedzy o Szkole. Osiągnięcia w szkolnej Kuźni Talentów przedstawiła pani Monika Orłowska-Więch. Konkurs z Dnia Ekonomisty i Księgowego podsumowała pani Dorota Poleska.

Medale za biegi sztafetowe Powiatowych Igrzysk Lekkoatletycznych Szkół Ponadpodstawowych oraz za Turniej gier sportowych (rozegrany 19.06.2024) wręczyli: pani Małgorzata Szwed i pan Piotr Nida.

Przekazano także dyplomy rodzicom wspierającym naszą szkołę.

W poczcie sztandarowym (którym opiekował się pan Piotr Nida) wzięli udział: Kamil Jaszewski, Michał Reniewicz, Jakub Wiśniewski, Paweł Skrzypek z 1 TI, Oliwia Dzięcioł i Zofia Rogulska z 2 LL.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, którą prowadziły Gabriela Brzostek i Alicja Piórkowska z 1 LL. Podsumowano zagraniczne wyjazdy młodzieży w ramach projektów Erasmus +: do Włoch (Aleksandra Łobacz i Paulina Chmiel) i do Austrii (Bartłomiej Lęg i Maksymilian Laska). W piosence K. Krawczyka ,,Parostatek” zaprezentowały się: Łucja Zwolińska z 2 LZ i Alicja Świercz z 1 LEA. Samorząd uczniowski przedstawił filmowy wywiad z pierwszoklasistami na temat postrzegania swojej szkoły. Łucja Zwolińska zaśpiewała piosenkę A. Jantar ,,Tyle słońca w całym mieście”. Przemówienie z Konkursu Krasomówczego wygłosiła jego zwyciężczyni Alicja Świercz. Następnie zachęciła ona wszystkich do przeżywania wielu przygód i poznawania nowych miejsc w piosence N. Nykiel ,,Pół kroku stąd”.

Nad nagłośnieniem wydarzenia oraz projekcją filmów czuwali: Krystian Jabłoński, Karol Nobis i Bartosz Lipowski z kl. 3TI, Filip Wieczorkiewicz i Wojciech Kowalewski z kl. 1TI.

Opiekę nad uczniami oraz wykonaniem i montażem dekoracji sprawowali: Agnieszka Ołdak, Małgorzata Szwed, Joanna Świętoń, Wojciech Szwed i Karol Łapiński.

Odnośniki