Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko Planeta.

2 października 2018

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ideą Konkursu jest:

– upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju   gospodarczego.

– aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć.

– poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu:

– teście konkursowym z zakresu przyrody, biologii oraz ochrony środowiska;

– konkursie prac indywidualnych,

Test opracowany jest przy współpracy z Katedrą Kształtowania Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dotyczy wiadomości z zakresu wiedzy o przyrodzie, biologii i ochronie środowiska, zgodnie z obowiązującym programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej uczestników. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego (od 0 do 8 punktów) .W konkursie prac indywidualnych przeprowadzanym w trzech kategoriach konkursowych: w kategorii szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat: „Piękno polskiej przyrody i jej ochrona.”

Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Opłata wynosi 9,00 zł. od osoby za udział w każdej

formie konkursowej.

Nagrody dla uczestników testu i prac indywidualnych (w każdej kategorii konkursowej):

– laureaci I, II i III miejsca w kraju otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu cyfrowego np. (głośniki multimedialne Bluetooth, smartwatch,

tablet lub inne),

– laureat wyróżnienia krajowego otrzyma wydawnictwo encyklopedyczne lub albumowe,

– najlepszy uczeń w szkole, która zgłosiła w danej kategorii konkursowej 10 osób lub więcej, otrzyma nagrodę książkową,

– wszyscy uczniowie w szkole otrzymają dyplomy

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 4 marca 2019 r. (czas – 45 min.).

Zapisy i wpłaty u pani Agnieszki Zdrojewskiej (sala 11) do 15.10.2018r.

Odnośniki