Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym

10 stycznia 2013

Jesteś uczniem Zespołu Szkół Nr3 w Wyszkowie im Jana Kochanowskiego
Uchwyciłeś ciekawe chwile w życiu szkoły?
Masz pomysł na ciekawe zdjęcie twojej szkoły?

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ma dla Ciebie ciekawą propozycję
ogłaszając KONKURS zatytułowany

„Szkolne życie w obiektywie”

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 23 stycznia 2013 r.

Wystarczy dostarczyć do pana Edwarda Steczkowskiego lub pani Ewy Chmielińskiej :

opisane – max 3zdjęcia ( kolorowe lub czarno – białe) na płycie CD lub DVD;
dane identyfikujące Uczestnika Konkursu, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy;
w przypadku, kiedy Uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie (Załącznik Nr 1 do Regulaminu na stronie http://www.konkurs.uph.edu.pl/ );
Oświadczenie Uczestnika Konkursu, a w przypadku gdy jest niepełnoletni – rodziców lub opiekunów prawnych, o posiadanych prawach autorskich do przesłanych zdjęć oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywaniu zdjęć przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) (Załącznik Nr 2 do Regulaminu na stronie http://www.konkurs.uph.edu.pl/).

Prace konkursowe uczniów naszej szkoły zostaną przesłane zbiorczą przesyłką pocztową na adres organizatora konkursu.

Czekają na Ciebie atrakcyjne nagrody!

Więcej informacji udzielają : pan Edward Steczkowski i pani Ewa Chmielińska

lub można je znaleźć na stronie http://www.konkurs.uph.edu.pl/

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 23 stycznia 2013 r.

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Odnośniki