Zebrania rodziców

24 września 2013

24 września 2013 roku odbyły się zebrania rodziców – z klas maturalnych oraz z klas pierwszych. Rodzicom uczniów z klas kończących szkołę p. dyrektor Elżbieta Michalik przypomniała m.in. podstawowe zasady obowiązujące na maturze, a przedstawicielka nauczycieli języka polskiego p. Agata Zawadzka poinformowała o specyfice egzaminu ustnego z tego przedmiotu, w tym o zasadach przygotowania prezentacji maturalnej.

Rodzice uczniów z klas pierwszych, poza ogólnymi informacjami na temat szkoły, otrzymali porcję wiadomości w sprawie funkcjonowania dzienników elektronicznych, które od bieżącego roku – za zgodą organu prowadzącego – są jedyną formą dokumentacji pracy pedagogicznej. Wszyscy rodzice, po wypełnieniu stosownego wniosku, mają zapewniony dostęp do informacji o swoim dziecku, w tym o ocenach i frekwencji.

Po spotkaniach plenarnych w sali gimnastycznej odbyły się zebrania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Odnośniki