Zebranie rodziców

25 września 2018

Po południu we wtorek 25 września 2018 roku odbyła się seria spotkań z rodzicami – najpierw dla klas pierwszych, a potem – maturalnych. Pozostali rodzice spotykali się według uzgodnienia z wychowawcami. Na spotkaniu ogólnym w hali sportowej z klasami pierwszymi  pani dyrektor Elżbieta Michalik przedstawiła ogólne informacje o szkole i przypomniała niektóre zapisy statutu szkoły, w tym dotyczące zasad dotyczących stroju uczniowskiego. Rodzice klas maturalnych zostali zapoznani z procedurami egzaminu czekającego uczniów w maju przyszłego roku. Obydwie grupy rodziców obejrzały prezentacje podsumowujące wyjazd uczniów na staże zagraniczne w Hiszpanii w lipcu br.

Po zebraniach w klasach odbyło się również spotkanie przedstawicieli trójek klasowych oraz prezydium szkolnej Rady Rodziców. Zaakceptowano na nim – przedstawiony przez p. Adama Mickiewicza (wicedyrektora) i p. Lidię Chmielewską (pedagoga) – program wychowawczo-profilaktyczny ZS3 w Wyszkowie na rok szkolny 2018/2019. Pani dyrektor Michalik zaprezentowała sprawozdanie finansowe z działalności RR. Ustalono również, że wysokość składki na RR nie ulegnie zmianie (80 zł rocznie). Zebraniu przewodniczyła p. Edyta Jarosz, a ogólne informacje na temat działań Rady przedstawiła przewodnicząca – p. Aneta Lenartowicz. Przypomniano również aktualny skład prezydium szkolnej RR:

  1. Aneta Lenartowicz – przewodnicząca
  2. Joanna Bala – skarbnik
  3. Sylwester Grodzki – wiceprzewodniczący
  4. Aleksandra Kalinowska – sekretarz
  5. Iwona Pingwara – czł.
  6. Wioletta Zadrożna – czł.

Odnośniki