Zespół Szkół Nr 3 wyróżniony przez Fundację FUNDUSZ WSPÓŁPRACY w konkursie „ Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2019”

8 lipca 2020

        Zespół Szkół Nr 3 wyróżniony przez Fundację FUNDUSZ WSPÓŁPRACY w konkursie „ Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2019”       Zespół Szkół Nr 3 wyróżniony przez Fundację FUNDUSZ WSPÓŁPRACY w konkursie „ Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2019”  

 

Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości to przedsięwzięcie, którego głównym celem jest zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce. Organizatorem konkursu jest  od kilku lat Fundacja Fundusz Współpracy wspierana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego  w Wyszkowie został wyróżniony przez Fundację FUNDUSZ WSPÓŁPRACY w konkursie „ Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2019” za DOBRĄ PRAKTYKĘ w dwóch projektach:

– Cztery kroki do podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowej,

– „ Bądź bezpieczny” – bezpieczeństwo dzieci na drodze.

Celem konkursu było zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych, przy czym dobra praktyka rozumiana jest jako „sprawdzona, godna naśladowania inicjatywa, często przełamująca dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawiona na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazująca duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”.

W naszej szkole w realizację projektów zaangażowali się z sukcesem: doradcy zawodowi – pani Lidia Chmielewska oraz pani Justyna Zawierucha, a także nauczycielka informatyki – pani Katarzyna Buźniak.

                                                                                                                       Grażyna Witkowska

Odnośniki