Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie we współpracy ze Studium Prawa Europejskiego

31 marca 2018

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie  w okresie od IX. 2017 do III. 2018  uczestniczyli w projekcie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. W ramach programu nauczyciele zrealizowali 10 zadań, których celem były działania profilaktyczno – wychowawcze skierowane do młodzieży. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas różnych akcji były: bezpieczeństwo w szkole i poza nią, profilaktyka uzależnień, szacunek  i kultura osobista uczniów, przemoc wśród rówieśników, pierwsza pomoc, konflikty z prawem, zagrożenia internetowe, zdrowy styl życia. Zadania były realizowane w następujących formach: konkursy, prelekcje, debaty, spotkania z przedstawicielami instytucji. Efektem końcowym działań jest certyfikat nadający naszej placówce tytuł      ”Bezpieczna szkoła”

 

http://bezpieczna-szkola.com/konkurs/bezpieczna-szkola-bezpieczny-uczen-2017-iv-edycja/

 

Serdeczne podziękowania składamy:

  • Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie i pracownikom
  • Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i pracownikom
  • Przedstawicielowi Kurateli Sądowej Wydziału Rodzinnego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie

 

za pomoc w realizacji zadania , którego hasłem przewodnim było ”Nie jesteś sam”

Odnośniki