Zrozumieć statystykę

10 października 2016

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji gospodarczych. W tym roku, cykl spotkań zainaugurowało szkolenie  przeprowadzone 10 października przez przedstawiciela Urzędu Statystycznego w Ostrołęce p. Marzenę Suchecką, które obejmowało trzy bloki tematyczne:

  1. 1.     Podstawowe pojęcia demograficzne na przykładzie województwa mazowieckiego i Warszawy
  2. 2.     Badania ankietowe – o nas dla nas. 
  3. 3.     Jak poprawnie interpretować dane statystyczne?

Uczestniczyli w nim uczniowie klas I TE i II TE.

Podczas spotkania młodzież miała okazję poznać demograficzny portret regionu, przyswoić informacje z zakresu ruchu naturalnego ludności oraz migracji. W przyjazny sposób uczniowie pozyskali wiedzę na temat: Ile jest mieszkańców Mazowsza? Ile nas będzie za 20 lat? Co to jest gęstość zaludnienia? W jakim wieku kobiety decydują się na pierwsze dziecko i dlaczego? Jakie są najpopularniejsze kierunki migracji ludności Mazowsza?

Ponadto uczniowie dowiedzieli się, jakich informacji dostarczają badania ankietowe, do czego przydatne są ich wyniki oraz w jaki sposób uczeń może skorzystać z wyników badań ankietowych w czasie swojej nauki. Zajęcia te prowadzone były w grupach z wykorzystaniem metody „burzy mózgów”.

Ostatni blok tematyczny dotyczył interpretacji danych statystycznych. W ramach tych zajęć młodzież dowiedziała się, jak w dobie łatwego dostępu do informacji rozpoznawać rzetelne wiadomości oraz jak właściwie prezentować dane statystyczne.

 

Bartosz Twardowski, klasa I TE

Odnośniki