ZS3 Wyszków – JCS Warburg cd. współpracy

13 lipca 2018

W czerwcu bieżącego roku kolejna grupa młodzieży z ZS3 wzięła udział w wymianie polsko- niemieckiej realizowanej rokrocznie od ośmiu lat we współpracy ze JCS Berufskolleg w Warburgu (Nadrenia Północna Westfalia). Ze strony niemieckiej koordynatorem projektu była p. Gisela Mann, a ze strony polskiej – p. Beata Czechowska. W bieżący roku w Niemczech młodzieży towarzyszyła również pani dyrektor Elżbieta Michalik.

W wyjeździe wzięli udział następujący uczniowie:

1             Ambroziak Maria (1LOE)

2             Deptuła Damian (1LOL)

3             Fankidejski Patryk (1LOL)

4             Kędzior Marcin (2TI)

5             Rozenek Katarzyna  (2LEA)

6             Soszka Julia (1LOE)

7             Stanczewska Julia (2LOE)

8             Świerzak Małgorzata (3LEA)

9             Turek Łukasz (3LEA)

10           Zawadka Mikołaj (1TE)

Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie ze strony instytucji rządowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz szkolnej Rady Rodziców.

Trwający w dniach 10-16.06.2018 r. wyjazd był nieocenioną okazją do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń. Oprócz nauki i zwiedzania, był czas na spotkania nieoficjalne (zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej). Przybyli zostali ciepło przyjęci przez gospodarzy, co ma odzwierciedlenie w załączonej notce na stronie www naszej partnerskiej szkoły.

AM

ZS3 Wyszków – JCS Warburg cd. współpracy

Odnośniki