Harmonogram praktyk

Harmonogram praktyk dla uczniów techników

w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego

w Wyszkowie,  w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Klasa

Rozpoczęcie

Zakończenie

Miejsce praktyk

1. II Technik Ekonomista

2017-02-27

2017-03-24

Zespół Szkół Nr 3
2. III Technik Ekonomista

2017-03-27

2017-04-07

Zespół Szkół Nr 3
3. III Technik Informatyk

2017-05-15

2017-06-09

Zespół Szkół Nr 3