kadra pedagogiczna

Kadra na stronęKadra szkoły aktualny stan na 2018-2019rok

Kadra kierownicza szkoły

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Elżbieta Michalik

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych i biologii
2

Mickiewicz Adam Michał

Wicedyrektor, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
3

Sasin Jerzy

Wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych
rolniczych, informatycznych, informatyki i edukacji
dla bezpieczeństwa
4

Sosnowska Hanna

Główna Księgowa, nauczyciel przedmiotów
zawodowych ekonomicznych

Kadra pedagogiczna

Lp.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot/funkcja

1 Augustynik Aneta  nauczyciel języka polskiego
2 Błachnio Lidia  nauczyciel języka polskiego
3 Buźniak Katarzyna  nauczyciel przedmiotów informatycznych
4 Chmielewska Lidia  pedagog szkolny
5 Chmielińska Ewa  nauczyciel chemii, fizyki i wychowania fizycznego
6 Cholewińska Grażyna  nauczyciel geografii
7 Czechowska Beata  nauczyciel języka niemieckiego i matematyki
8 Dąbrowski Krzysztof  nauczyciel informatyki i informatycznych przedmiotów zawodowych
9 Dąbrowski Tomasz  nauczyciel wychowania fizycznego
11 Dzieniszewski Tadeusz  nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych
12 Gąsiewski Mateusz  nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki
13 Gruchacz Teresa  pracownik biblioteki/nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
14 Gruchacz Wiktor  nauczyciel ekonomicznych przedmiotów zawodowych
15 Gruszczyńska Marzanna  nauczyciel języka angielskiego
16 Gurbała Kamil  nauczyciel języka angielskiego
17 Hryszkiewicz Gabriela  nauczyciel religii
18 Jaszkowski Tomasz  nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa
19 Kaczmarczyk Agnieszka  nauczyciel języka angielskiego
20 Kalinowska Agnieszka  nauczyciel języka angielskiego
21 Kasjaniuk Aneta  nauczyciel matematyki
22 Kownacka Katarzyna  nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
23 Kozon Magdalena  nauczyciel języka angielskiego
24 Królikowska Magdalena  nauczyciel języka polskiego
25 Kryszkiewicz Matylda  nauczyciel języka angielskiego
26 Lalak Renata  nauczyciel informatyki i ekonomicznych przedmiotów zawodowych
27 Ludwikowska Sylwia  nauczyciel matematyki, ekonomicznych przedmiotów zawodowych
28 Łapińska Wiesława  nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
29 Łobacz Michał  nauczyciel informatyki i informatycznych przedmiotów zawodowych
30 Michalik Agnieszka  nauczyciel języka polskiego
31 Mórawska Mariola  nauczyciel języka polskiego
32 Nizińska Dorota  nauczyciel matematyki
33 Ks. Myśliwy Tomasz  nauczyciel religii
34 Ostrowski Krzysztof  nauczyciel wychowania fizycznego
35 Pękul Aneta  nauczyciel ekonomicznych przedmiotów zawodowych
36 Pietrzykowska Emilia  nauczyciel ekonomicznych przedmiotów zawodowych
37 Podeszwa Adam  nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych
38 Pogorzelski Rafał  nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych
39 Rogulski Wojciech  nauczyciel języka angielskiego
40 Rzadkowska Maria  nauczyciel ekonomicznych przedmiotów zawodowych
41 Sawicz-Bakuła Elwira  nauczyciel języka polskiego
42 Składanek Izabela  nauczyciel matematyki
43 Hanna Sosnowska  nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
44 Steczkowski Edward  nauczyciel fizyki, przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa
45 Sztorc Anna  psycholog szkolny
46 Szulęcki Robert  nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
47 Szumowski Kamil  nauczyciel języka rosyjskiego
48 Szwed Małgorzata  nauczyciel wychowania fizycznego
49 Szymańska Katarzyna  nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i przedmiotów ekonomicznych
50 Świętoń Joanna  nauczyciel informatyki i ekonomicznych przedmiotów zawodowych
51 Usielska Alicja  nauczyciel wychowania fizycznego
52 Witkowska Grażyna  nauczyciel języka niemieckiego
53 Wydryszek Agnieszka  nauczyciel geografii i historii
54  Zając Adam  nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych
55  Zawadzka Agata  nauczyciel języka polskiego
56  Zawierucha Justyna  nauczyciel religii
57  Zbrzeźniak Izabela  nauczyciel języka angielskiego
58  Zdrojewska Agnieszka  nauczyciel biologii
59 Zylbert Malinowska Wioletta  nauczyciel matematyki

Pracownicy administracji

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Rzadkowska Maria

Kadrowa, sekretarz szkoły
2

Skwara Ewa

Sekretarz szkoły
3

Ponichtera Anna

Kierownik gospodarczy
4

Łapiński Karol

Administrator sieci komputerowej
5

Bereda Monika

Księgowa
6

Christow Elżbieta

Pracownik administracji
7

Gałecki Janusz

Kierowca, rzemieślnik
8

Gąsiewska Elżbieta

Pracownik administracji
9

Kanownik Małgorzata

Pracownik administracji
10

Kępka Danuta

Pracownik administracji
11

Nowak Barbara

Pracownik administracji
12

 Elżbieta Owsianko

Pracownik administracji
13

Popowicz Urszula

Pracownik administracji
14

Zdunek Barbara

Pracownik administracji

Odnośniki

Skip to content