kadra pedagogiczna

Kadra na stronę

Kadra kierownicza szkoły

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Elżbieta Michalik

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych i biologii
2

Adam Michał Mickiewicz

Wicedyrektor, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
3

Jerzy Sasin

Wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych, informatycznych, informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa
4

Hanna Sosnowska

Główna Księgowa, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
5

Maria Rzadkowska

Kadrowa, sekretarz szkoły

Kadra pedagogiczna

Lp.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot/funkcja

1 Augustynik Aneta  nauczyciel języka polskiego
2 Błachnio Lidia  nauczyciel języka polskiego
3 Boratyńska Joanna  nauczyciel języka angielskiego
4 Chmielewska Lidia  pedagog szkolny
5 Chmielińska Ewa  nauczyciel chemii, fizyki i wychowania fizycznego
6 Cholewińska Grażyna  nauczyciel geografii
7 Czechowska Beata  nauczyciel języka niemieckiego i matematyki
8 Dąbrowski Krzysztof  nauczyciel informatyki i informatycznych przedmiotów zawodowych
9 Dąbrowski Tomasz  nauczyciel wychowania fizycznego
10 Deptuła Agnieszka  nauczyciel geografii
11 Dzieniszewski Tadeusz  nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych
12 Gałązka Ewa  nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
13 Gąsiewski Mateusz  nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki
14 Gruchacz Teresa  pracownik biblioteki/nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
15 Gruchacz Wiktor nauczyciel ekonomicznych przedmiotów zawodowych
16 Gruszczyńska Marzanna  nauczyciel języka angielskiego
17 Gurbała Kamil  nauczyciel języka angielskiego
18 Hryszkiewicz Gabriela  nauczyciel religii
19 Jaszkowski Tomasz  nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa
20 Kaczmarczyk Agnieszka  nauczyciel języka angielskiego
21 Kalinowska Agnieszka  nauczyciel języka angielskiego
22 Kasjaniuk Aneta  nauczyciel matematyki
23 Kiempista Maciej  ksiądz katecheta
24 Kowalczyk Marzanna  nauczyciel matematyki
25 Kownacka Katarzyna  nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
26 Królikowska Magdalena  nauczyciel języka polskiego
27 Kryszkiewicz Matylda  nauczyciel języka angielskiego
28 Lalak Renata  nauczyciel informatyki, przedmiotów ekonomicznych i ekonomicznych przedmiotów zawodowych
29 Ludwikowska Sylwia  nauczyciel matematyki, przedmiotów ekonomicznych i ekonomicznych przedmiotów zawodowych
30 Łapińska Wiesława  nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
31 Łobacz Michał  nauczyciel informatyki i informatycznych przedmiotów zawodowych
32 Michalik Agnieszka  nauczyciel języka polskiego
33 Mórawska Mariola  nauczyciel języka polskiego
34 Nizińska Dorota  nauczyciel matematyki
35 Ostrowski Krzysztof  nauczyciel wychowania fizycznego
36 Pękul Aneta  nauczyciel ekonomicznych przedmiotów zawodowych
37 Pietrzykowska Emilia  nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i ekonomicznych przedmiotów zawodowych
38 Podeszwa Adam  nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych
39 Pogorzelski Rafał  nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych
40 Rogulski Wojciech  nauczyciel języka angielskiego
41 Sawicz-Bakuła Elwira  nauczyciel języka polskiego
42 Steczkowski Edward  nauczyciel fizyki, przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa
43 Sztorc Anna  psycholog szkolny
44 Szulęcki Robert  nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
45 Szumowski Kamil  nauczyciel języka rosyjskiego
46 Szwed Małgorzata  nauczyciel wychowania fizycznego
47 Szymańska Katarzyna nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i przedmiotów ekonomicznych
48 Szymańska Wanda nauczyciel religii
49 Świętoń Joanna nauczyciel informatyki i ekonomicznych przedmiotów zawodowych
50 Usielska Alicja  nauczyciel wychowania fizycznego
51 Witkowska Grażyna  nauczyciel języka niemieckiego
52 Wydryszek Agnieszka  nauczyciel geografii i historii
53  Zając Adam  nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych
54  Zawadzka Agata  nauczyciel języka polskiego
55  Zawierucha Justyna  nauczyciel religii
56  Zbrzeźniak Izabela  nauczyciel języka angielskiego
57  Zdrojewska Agnieszka  nauczyciel biologii

Pracownicy administracji

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Ewa Skwara

Sekretarz szkoły
2

Anna Ponichtera

Kierownik gospodarczy
3

Adam Przybysz

Administrator sieci komputerowej
4

Monika Bereda

Księgowa
5

Janusz Gałecki

Kierowca, rzemieślnik
6

Elżbieta Christow

Pracownik administracji
7

Bożena Piotrowska

Pracownik administracji
8

Urszula Popowicz

Pracownik administracji
9

Danuta Kępka

Pracownik administracji
10

Dariusz Laska

Pracownik administracji
11

Barbara Nowak

Pracownik administracji
12

Teresa Ołów

Pracownik administracji
13

Elżbieta Owsianko

Pracownik administracji
14

Małgorzata Kanownik

Pracownik administracji

Odnośniki