radiowęzeł

Drodzy wychowawcy i uczniowie

 Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie im. Jana Kochanowskiego

 

Od  września 2011 roku planujemy wznowić funkcjonowanie radiowęzła szkolnego.

W związku z tym faktem podajemy zweryfikowane zasady  funkcjonowania radiolki.

 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem rozgłośni  i trafnym doborem programu audycji sprawuje wychowawca danej klasy.
 • Poszczególne klasy prowadzą rozgłośnię szkolną zgodnie z podanym harmonogramem i tylko podczas długiej przerwy. Inny czas nadawania – po uzgodnieniu z wychowawcą  i Dyrekcją.
 • Pobieranie i zdawanie do sekretariatu lub pokoju wicedyrektorów klucza od radiolki odbywa się według zasad ustalonych przez wychowawcę.
 • Wyznaczeni z danej klasy uczniowie  (max 2 uczniów w każdym zespole) są odpowiedzialni,  we współpracy z wychowawcą klasy,  za  porządek w radiolce  i dyscyplinę pracy.
 • W pomieszczeniu radiolki mogą przebywać TYLKO uczniowie wyznaczeni w danym dniu przez wychowawcę klasy do prowadzenia audycji.
 • Ze względów bezpieczeństwa drzwi do radiolki nie mogą być zamknięte na klucz, gdy wewnątrz pomieszczenia przebywają osoby.
 • Uczniom zabrania się  dewastowania , umyślnego niszczenia sprzętu, nanoszenia napisów i wieszania plakatów bezpośrednio na ścianach i drzwiach wejściowych.
 • Uczniowie danej klasy prowadzący rozgłośnię powinni realizować poszczególne cele:

cel informacyjny – przekazywanie komunikatów – przekazywanie zarządzeń – przekazywanie serwisu informacyjnego z życia szkoły, z kraju i ze świata cel poznawczy / dydaktyczny – poznawanie nowych trendów kulturalnych – poznawanie twórczości literacko – poetyckiej – poznawanie tradycji narodowych – poznawanie różnych stylów muzycznych cel rozrywkowy– integracja młodzieży szkolnej

 • Uczniowie danej klasy większość utworów muzycznych powinni poprzedzić krótką informacją typu : tytuł, wykonawca, rok nagrania, ciekawostki itp.
 • Uczniowie danej klasy powinni sporządzić harmonogram funkcjonowania radiolki, który musi zatwierdzić wychowawca klasy swoim podpisem.
 • Głośność audycji ma być dostosowana do warunków na korytarzach, a jej nadawanie ma być zakończone równo z dzwonkiem na lekcję.
 • Po zakończeniu okresu prowadzenia radiolki wychowawcy klas przekazującej  wspólnie ze swoimi uczniami sporządzają Protokół przekazania radiolki następnej klasie przyjmującej. Przekazanie odbywa się w obecności przedstawiciela dyrekcji, lub wyznaczonego nauczyciela. Protokół jest archiwizowany w pokoju wicedyrektorów ZS3
 • Termin przekazania radiolki ustalają wspólnie wychowawcy klas przekazującej i przyjmującej. Do momentu przekazania radiolki za jej stan odpowiada klasa, która dotychczas prowadziła radiolkę, nawet jeśli termin przekazania wykracza poza wyznaczony harmonogram
 • Na życzenie uczniów klasy przyjmującej , uczniowie klasy zdającej mają obowiązek zaprezentowania prawidłowego działania urządzeń radiolki i udzielenia pomocy w opanowaniu prawidłowych zasad obsługi radiolki.
 • W przypadku złamania ustalonych zasad prowadzenia radiolki jej funkcjonowanie zostaje zawieszone do odwołania.
 • W radiolce obowiązują hasła:

DEWASTUJESZ – JUŻ TU NIE PREZENTUJESZ !     ŚMIECISZ – LECISZ !

Odnośniki