Pedagog i psycholog szkolny

Uczniu, Rodzicu

 Informujemy Cię, że wsparcie psychologiczno – pedagogiczne otrzyma od nas każdy, kto zgłosi się z problemem.

 Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Uczniu jeśli znajdujesz się w jednej z grup w/w, to proszę Cię o kontakt. Razem zastanowimy się , które formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą dostosowane do Twoich  potrzeb.

Istnieją różne formy pomocy Uczniowi i Rodzicowi. Wiele z nich reguluje nam rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, inne ”życiem pisane” są proponowane przez nas w bieżącej pracy  z Uczniem, który znalazł się w szczególnej dla niego sytuacji.

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

6) nauczycielami

7) wychowawcami

Poniżej przedstawiamy nasz harmonogram pracy.

Inne godziny czy terminy po wcześniejszym uzgodnieniu

Harmonogram pracy pedagoga, psychologa w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy uczniów , rodziców, nauczycieli

Dni tygodnia

Psycholog

Pedagog

Doradca zawodowy

Poniedziałek

11.00- 15.00

8.30 – 13.30

13.05 – 17.35 K.Sz.

Wtorek

7.30- 11.30

dyżur w budynku uczelni 

ul Geodetów 45a

8.30 – 15.30

———————–

Środa

8.00-12.00

————————-

10.40 -14.10 K. Sz.

 

8.30 – 13.00 L. Ch.

Czwartek

10.00- 14.00

 

13.00- 15.30

 

7.30 – 15.30

 

dyżur  w budynku uczelni

ul Geodetów 45a

 

7.30 – 13.00 L.Ch.

Piątek

8.00-12.00

 

10.30 – 16.00

12.00 – 16.00

dyżur  w budynku uczelni

ul Geodetów 45a

8.45 -9.40 K. Sz

10.25 – 11. 30

dyżur w budynku uczelni

ul Geodetów 45a

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_281820200820%20EM%20Komu
nikat%20o%20dostosowaniach.pdf.pdf


https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Dostosowania/2021
/2020_09_09_Dostosowania_PP2012_2017.pdf

Odnośniki