Technik informatyk – informacje o zawodzie.

Technik informatyk 351203

Podstawa programowa 2019 klasa 1TI, 2TI, 3TI, 3TI5

Podstawa programowa

Kwalifikacje:

  • INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Podstawa programowa 2017 klasa 4TI

Kwalifikacje:

  • EE.08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Polecane strony internetowe, na których możesz trenować swoje umiejętności:

Terminy egzaminów w sesji styczeń – luty 2022 dostępne na stronie CKE:

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022r.

15.09.2021 – Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu

Część pisemna:
11.01.2022 – część pisemna egzaminu trwająca 60 minut.

Część praktyczna:

  • EE.09 -„dk”:  17-19.01.2022
  • EE.08 -„wk”:  24-28.01.2022  poprawki

Ogłoszenie wyników:
31.03.2022

Harmonogram egzaminów próbnych:

  • EE09 –  listopad 2022
    • Nauczyciele odpowiedzialni: Katarzyna Buźniak, Michał Łobacz

 

Odnośniki