Rejestr Umów 2024

tabela Rejestr Umów:

Numer umowy
Data zawarcia umowy
Miejsce zawarcia umowy
Okres obowiązywania umowy
Przedmiot umowy
Strony umowy, w tym przedstawiciele stron
Wartość przedmiotu umowy
Źródła i wysokość współfinansowania przedmiotu umowy
ZS3.022.1.2024
15.01.2024
Wyszków
15.01.2024 – 24.05.2024
Umowa na usługę szkoleniową – organizacja przygotowań do mobilności edukacyjnych dla 37-40 osób, w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000136156
Usługodawca: Polbi Sp. z o.o.
Reprezentant: A***** K****
Korzystający: Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, Przedstawiciel: Dyrektor – A*** M*********
9 600,00 zł
Środki Erasmus+, 100%
ZS3.022.2.2024
18.01.2024
Wyszków
28.04.2024-11.05.2024
Umowa na uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, w związku z realizacją wniosku o numerze: 2023-1-PL01-KA121-VET-000136103
Organizacja wysyłająca: Travelmania GmbH

Korzystający: Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, Przedstawiciel: Dyrektor – A*** M*********
16 783 €
Środki Erasmus+, 100%
ZS3.022.3.2024
01.02.2024
Wyszków
01.02.2024-31.12.2024
Umowa na dostawę środków czystości i higieny
Dostawca: Firma Handlowa „RAMIS” K***** S******
Cennik zgodnie z comiesięcznym zamówieniem
Budżet, 100%

Odnośniki