patron

Jan Kochanowski
patronem
Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie
od 2010 roku

patron

Dlaczego właśnie Kochanowski?

Jan Kochanowski żył w dobie Odrodzenia.
Był najwybitniejszym polskim poetą tego okresu,
jego twórczość ukształtowała szesnastowieczną polską poezję
a także ma wpływ na kształtowanie polskiej kultury do dnia dzisiejszego.
Z charakteru jego twórczości wyłania się obraz człowieka wykształconego,
zainteresowanego różnymi przejawami życia, nie stroniącego od zadumy
i spraw poważnych, refleksyjnie obserwującego świat ale też korzystającego z  uciech.
Przesłania zawarte w jego twórczości,
mimo
że wyłonione przed wiekami są nadal aktualne.
Kochanowski zdobył szerokie wykształcenie,
studiował na Akademii Krakowskiej,
a także na europejskich uniwersytetach w Królewcu i w Padwie.
Czy można mieć lepszy wzór do naśladowania? 

Więcej o naszym patronie …

 

18 października 2010 roku szkoła otrzymała oficjalnie imię Jana Kochanowskiego
oraz został nadany sztandar dla szkoły ufundowany przez uczniów ZS3 i ich rodziców.

patron patron

Odnośniki