Majątek ZS Nr 3

stan na 31.12.2018

Środki trwałe

326295,87

Wartości niematerialne i prawne

71561,61

Wyposażenie

676674,87

Pomoce naukowe

78653,26

Zbiory biblioteczne

110514,69

Odnośniki