Majątek ZS Nr 3

Majątek stan na dzień 31.12.2023r.

Środki trwałe 102 194,45
wartości niematerialne i prawne 45 670,41
wyposażenie 866 047,36
pomoce naukowe 91 340,68
zbiory biblioteczne 139 031,64

Odnośniki