Majątek ZS Nr 3

stan na 31.12.2011

Środki trwałe

305.285,59

Wartości niematerialne i prawne

51.305,90

Wyposażenie

555.363,43

Pomoce naukowe

45.809,44

Zbiory biblioteczne

80.688,58

Odnośniki