Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne

REGULAMIN zdalne/hybrydowe nauczanie ZS3 Wyszków

Telefon informacyjny dla rodziców i uczniów ws. ewentualnych problemów technicznych lub merytorycznych odnośnie zdalnego nauczania:

tel 29 7531820; e-mail: zs3@zs3-wyszkow.pl

 

Terminy (dodatkowych) konsultacji nauczycieli

 


W przypadku problemów z zalogowaniem do platformy proszę kontaktować się poprzez
dziennik elektroniczny z Panem Karolem Łapińskim.

 

Nauczanie zdalne

Skype - wirtualne sale lekcyjne

Nauczanie zdalne

Platforma Edukacyjna Moodle

Next-Gen CASB for Office 365 | Bitglass
Office 365

Odnośniki