Szkolne Koło Wolontariatu!

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu ZS3

 

 

Na miły Bóg,
Życie nie tylko po to jest, by brać,
Życie nie po to, by bezczynnie trwać.
I aby żyć, siebie samego trzeba dać“


 

Pierwsze spotkanie członków Szkolnego Koła Wolontariatu za Nami!

Bardzo cieszymy się, że wśród naszych uczniów znalazło się tak duże grono młodych ludzi pragnących zaangażować się w bezinteresowną pomoc innym. Frekwencja na spotkaniu, które odbyło się 18.10 na 6 godz. lekcyjnej, przerosła oczekiwania organizatorów.

W czasie spotkania wybrano Radę Wolontariatu ZS3 w skład której weszli przedstawicieli każdego poziomu:

1. Magda Borkowska (IV LL)

2. Patrycja Kempisty (III LL)

3. Wiktoria Bryl (II LZ)

4. Oliwia Deptuła (I LEO)

 

Temat spotkania: Co to jest WOLONTARIAT? – Każdy może pomagać!

Program:

1. Zakładamy Szkolne Koło Wolontariatu

a) Zapisy- lista

b) Zapoznanie z Regulaminem SKW

c) Wybór Rady Wolontariatu ZS3

2. Czym będziemy się zajmować? główne założenia

3. Pogadanka na temat działalności wolontariuszy

4. Dyskusja

5. Ustalenie zadań dla SKW na bieżący rok szkolny.

 


W Naszej szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu SKW!

Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do poszukiwania autorytetów, budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

Głównym celem naszego Koła jest aktywizacja młodzieży oraz ujęcie spontanicznych chęci do działania młodych ludzi w bardziej stałe i usystematyzowane ramy organizacyjne. Koło rozwija działalność zarówno na zewnątrz, wszędzie tam gdzie potrzebna jest pomoc innych, jak i wewnątrz szkoły, na rzecz jej samej i społeczności uczniowskiej. Uczniowie angażowani są w prace na rzecz środowiska lokalnego. Jest to zatem element edukacji społecznej oraz integracja ze środowiskami. SKW przygotowuje młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija ich zainteresowania, umiejętności interpersonalne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtując kreatywność, odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka.

Zachęcamy wszystkich Was do aktywnego włączania się w nasze działania.

Masz ciekawy i warty realizacji pomysł? Przyjdź, opowiedz o nim opiekunowi Koła. Otwarci jesteśmy na wszelkie propozycje. Wspólnie możemy wiele!!

Koordynatorem SKW jest p. Katarzyna Zarzycka
Opiekunami SKW: p. Agnieszka Kalinowska, p. Justyna Zawierucha oraz p. Wioletta Kosińska.

Odnośniki