Dofinansowanie zakupu podręczników

W załączeniu dostępne są dokumenty i akty prawne dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022. Prosimy uczniów o szczegółowe zapoznanie się z nimi i wypełnienie odpowiednich dokumentów przez osoby spełniające kryteria. Jednocześnie informujemy, że kompletne wnioski będą przyjmowane do 10 września 2021r.  do Sekretariatu. Do każdego wniosku konieczne jest dołączenie xero aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Proszę pamiętać o klauzuli RODO. Wnioski, które nie będą miały dołączonego aktualnego orzeczenia (na dany etap kształcenia) nie będą rozpatrywane. Weryfikacja wniosków będzie polegała na m.in. na sprawdzeniu czy załączone faktury/ewentualnie oświadczenia zawierają pozycje, wykazane w wykazie podręczników na rok szkolny 2021/2022 i czy zgodnie z zapisami rozporządzenia oraz uchwały kwalifikują się do skorzystania z dofinansowania. Do podręczników nie wliczamy religii.

 

  1. Klauzula-RODO.docx
  2. Pełnoletni wzor_oswiadczenia_gdy_brak_faktury.docx
  3. Rozporzadzenie.pdf
  4. Uchwala.docx
  5. Upoważnienie, gdy wniosek składa rodzic a nie pelnoletni.docx
  6. Wniosek-uczniowie-niepelnosprawni-podreczniki.docx
  7. Wzór_oswiadczenia_gdy_brak_faktury.docx
  8. Wzór_oswiadczenia_o_przekazaniu_na_konto.docx
  9. Załącznik-do-uchwaly.pdf

Odnośniki