Dofinansowanie zakupu podręczników

W załączeniu dostępne są dokumenty i akty prawne dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Prosimy uczniów o szczegółowe zapoznanie się z nimi i wypełnienie odpowiednich dokumentów przez osoby spełniające kryteria. Jednocześnie informujemy, że kompletne wnioski będą przyjmowane do 11 września 2019 r.  w księgowości Zespołu Szkół Nr 3 (pokój 25A). Do każdego wniosku konieczne jest dołączenie xero aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski,
które nie będą miały dołączonego aktualnego orzeczenia (na dany etap kształcenia) nie będą rozpatrywane. Weryfikacja wniosków będzie polegała na m.in. na sprawdzeniu czy załączone faktury/ewentualnie oświadczenia zawierają pozycje, wykazane w wykazie podręczników
na rok szkolny 2019/2020 i czy zgodnie z zapisami rozporządzenia oraz uchwały kwalifikują się do skorzystania z dofinansowania.

 

Załączniki do pobrania

 1. Pełnoletni wzor_oswiadczenia_gdy_brak_faktury
 2. Upoważnienie, gdy wniosek składa rodzic, a nie pełnoletni.
 3. Uzasadnienie rozp.
 4. Uzasadnienie uchwały.
 5. Wniosek wyprawka 2019.
 6. Wyprawka informacja dla szkół.
 7. Wyprawka_szkolna_2019_-_rozporządzenie_Rady_Ministrów.
 8. Wyprawka_szkolna_2019_-_uchwała_Rady_Ministrów.
 9. Wyprawka_szkolna_2019_-_załącznik_do_uchwały.
 10. Wzór_oświadczenia_gdy_brak_faktury-1.
 11. Wzór_oświadczenia_o_przekazaniu_na_konto.
 12. Zarządzenie wyprawka 2019.

Odnośniki

Skip to content