Dofinansowanie zakupu podręczników 2023-2024

W załączeniu dostępne są dokumenty i akty prawne dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024. Prosimy uczniów o szczegółowe zapoznanie się z nimi i wypełnienie odpowiednich dokumentów przez osoby spełniające kryteria. Jednocześnie informujemy, że kompletne wnioski będą przyjmowane do 12 września 2023r. sekretariatu szkoły. Do każdego wniosku konieczne jest dołączenie xero aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski, które nie będą miały dołączonego aktualnego orzeczenia (na dany etap kształcenia) nie będą rozpatrywane. Weryfikacja wniosków będzie polegała na m.in. na sprawdzeniu czy załączone faktury/ewentualnie oświadczenia zawierają pozycje, wykazane w wykazie podręczników na rok szkolny 2023/2024 i czy zgodnie z zapisami rozporządzenia oraz uchwały kwalifikują się do skorzystania
z dofinansowania. Do podręczników nie wliczamy religii.

 

Załączniki

  1. Oświadczenie dla rodzica ucznia gdy nie ma faktur.docx
  2. Oświadczenie o przekazaniu na konto.docx
  3. Oświadczenie pełnoletniego ucznia gdy nie ma faktur.docx
  4. Rozporządzenie RM z dnia 19 maja 2023 r.pdf
  5. Uchwala RM z dnia 19 maja 2023 r z Zalacznikiem.pdf
  6. Wzór wniosku.docx
  7. Zarządzenie – termin.pdf
  8. Zgoda pełnoletniego ucznia opiekuna ucznia na złożenie wniosku.docx
  9. Klauzula informacyjna RODO ( do podpisu ).docx

Odnośniki