Dofinansowanie zakupu podręczników

W załączeniu dostępne są dokumenty i akty prawne dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023. Prosimy uczniów o szczegółowe zapoznanie się z nimi i wypełnienie odpowiednich dokumentów przez osoby spełniające kryteria. Jednocześnie informujemy, że kompletne wnioski będą przyjmowane do 12 września 2022r. sekretariatu szkoły. Do każdego wniosku konieczne jest dołączenie xero aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski, które nie będą miały dołączonego aktualnego orzeczenia (na dany etap kształcenia) nie będą rozpatrywane. Weryfikacja wniosków będzie polegała na m.in. na sprawdzeniu czy załączone faktury/ewentualnie oświadczenia zawierają pozycje, wykazane w wykazie podręczników na rok szkolny 2022/2023 i czy zgodnie z zapisami rozporządzenia oraz uchwały kwalifikują się do skorzystania
z dofinansowania. Do podręczników nie wliczamy religii.

 

Załączniki

  1. Rozporzadzenie.PDF
  2. Uchwala.DOCX
  3. Załącznik do uchwaly.PDF
  4. Pełnoletni wzor_oswiadczenia_gdy_brak_faktury.DOCX
  5. Upoważnienie, gdy wniosek składa rodzic, a nie pelnoletni.DOCX
  6. Wniosek uczniowie niepełnosprawni podreczniki.DOCX
  7. Wzór_oswiadczenia_gdy_brak_faktury.DOCX
  8. Wzór_oswiadczenia_o_przekazaniu_na_konto.DOCX

Odnośniki