Harmonogram praktyk

Harmonogram praktyk dla uczniów techników

w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego

w Wyszkowie,  w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Klasa

Od

Do

Miejsce

praktyk

1. II Technik Ekonomista

2018-01-29

2018-02-23

Zespół Szkół Nr 3
2. III Technik Ekonomista

2018-03-05

2018-03-16

Zespół Szkół Nr 3
3. III Technik
Informatyk

2018-04-23

2018-04-27

Zespół Szkół Nr 3

2018-05-07

2018-05-25

Odnośniki