Harmonogram praktyk

Harmonogram praktyk dla uczniów techników

w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego

w Wyszkowie,  w roku szkolnym 2018/2018

(szczegóły w trakcie opracowania)

Lp.

Klasa

Od

Do

Miejsce

praktyk

1. II Technik Ekonomista 11.02.19 09.03.19 Zespół Szkół Nr 3
2. II Technik Informatyk 13.05.19 09.06.19 Zespół Szkół Nr 3
3. III Technik Ekonomista 14.01.19 27.01.19 Zespół Szkół Nr 3
4. III Technik
Informatyk
11.03.19 07.04.19 Zespół Szkół Nr 3

Odnośniki