Rada Rodziców

W roku 2021/2022 w skład Prezydium Rady Rodziców ZS3 wchodzą:

  1. Sylwester Grodzki – przewodniczący
  2. Joanna Kaszubska – wiceprzewodnicząca
  3. Dorota Prus – sekretarz
  4. Agata Marciniak – skarbnik
  5. Monika Mróz – czł.

 

Numer konta Rady Rodziców, na które można dokonywać wpłaty

30 8931 0003 0003 2896 2006 0001

w tytule przelewu należy umieścić imię, nazwisko oraz klasę,

do której uczęszcza uczeń dokonujący wpłaty.

Odnośniki