Rada Rodziców

Od 2017 roku w skład Prezydium Rady Rodziców ZS3 wchodzą:

  1. Aneta Lenartowicz – przewodnicząca
  2. Joanna Bala – skarbnik
  3. Sylwester Grodzki – wiceprzewodniczący
  4. Aleksandra Kalinowska – sekretarz
  5. Iwona Pingwara – czł.
  6. Wioletta Zadrożna – czł.

 

Numer konta Rady Rodziców, na które można dokonywać wpłaty

30 8931 0003 0003 2896 2006 0001

w tytule przelewu należy umieścić imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza uczeń dokonujący wpłaty.

Odnośniki