Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców, na które można dokonywać wpłaty

30 8931 0003 0003 2896 2006 0001

w tytule przelewu należy umieścić imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza uczeń dokonujący wpłaty.

Odnośniki