Rada Rodziców

W roku 2023/2024 w skład Prezydium Rady Rodziców ZS3 wchodzą:

  1. Hanna Pochmara – przewodnicząca
  2. Ewa Pazuła – wiceprzewodnicząca
  3. Edyta Kwiatkowska – sekretarz
  4. Anna Urbaniak – skarbnik
  5. Cezary Pochmara – czł.

Numer konta Rady Rodziców, na które można dokonywać wpłaty

30 8931 0003 0003 2896 2006 0001

w tytule przelewu należy umieścić imię, nazwisko oraz klasę,

do której uczęszcza uczeń dokonujący wpłaty.


Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców na zebraniu 28.09.2023r. ustaliła składkę rodzicielską na rok szkolny 2023/2024 w wysokości min. 80 zł od ucznia.

Bardzo prosimy o wpłaty w Sekretariacie szkoły lub na konto:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.

Nr konta: 30 8931 0003 0003 2896 2006 0001

( w tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko ucznia oraz klasę).

Uprzejmie informujemy, iż środki pochodzące ze składek rodzicielskich wydatkowane są wyłącznie na następujące cele:

– dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,

– nagrody rzeczowe (w tym nagrody książkowe) dla wyróżniających się uczniów – na koniec roku szk.,

– statuetki dla maturzystów za najwyższe wyniki na egzaminach maturalnych i egzaminach      zawodowych,

– statuetki dla najlepszych sportowców,

– ozdobne okładki do świadectw dla uczniów kończących szkołę,

– dofinansowanie kosztów związanych z wymianą młodzieży,

– pączki w tłusty czwartek, słodki upominek w Mikołajki, itp.

– dodatkowe działanie w zakresie obsługi egzaminów maturalnych i zawodowych,

– organizacja uroczystości szkolnych, w tym z okazji Dnia Edukacji Narodowej, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,

– promocja szkoły,

– wsparcie dla uczniów będących w szczególnej sytuacji życiowej.

Uwagi dodatkowe: – zalecono, by weryfikować wpłaty na RR, np. w momencie przyznawania nagród i statuetek uczniom; – przypominamy, że osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą złożyć wniosek o częściowe lub całkowite zwolnienie z tej opłaty.

Z poważaniem

Rada Rodziców ZS 3 w Wyszkowie

////

Podziękowania; działalność RR w zakresie dofinansowania kosztów wyjazdu młodzieży do Niemiec w marcu 2024 r. wsparli :

Państwo Rucińscy (firma Zakłady Mięsne Somianka)

Państwo Sobocińscy (firma Profil Wyszków)

W imieniu RR, dyrektora ZS3 oraz uczestników wyjazdu

Odnośniki