Rada Rodziców

W roku 2022/2023 w skład Prezydium Rady Rodziców ZS3 wchodzą:

  1. Hanna Pochmara – przewodnicząca
  2. Ewa Pazuła – wiceprzewodnicząca
  3. Iwona Pałubińska – sekretarz
  4. Anna Urbaniak – skarbnik
  5. Cezary Pochmara – czł.

 

Numer konta Rady Rodziców, na które można dokonywać wpłaty

30 8931 0003 0003 2896 2006 0001

w tytule przelewu należy umieścić imię, nazwisko oraz klasę,

do której uczęszcza uczeń dokonujący wpłaty.


Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców na zebraniu 29 września 2022 r. ustaliła składkę rodzicielską na rok szkolny 2022/2023 w wysokości 80 zł od ucznia (tj. bez zmian od kilku lat).

Bardzo prosimy o wpłaty w Sekretariacie szkoły lub na konto:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.

Nr konta: 30 8931 0003 0003 2896 2006 0001

( w tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko ucznia oraz klasę).

Uprzejmie informujemy, iż środki pochodzące ze składek rodzicielskich wydatkowane są wyłącznie na następujące cele:

– dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,

– nagrody rzeczowe (w tym nagrody książkowe) dla wyróżniających się uczniów – na koniec roku szk.,

– statuetki dla maturzystów za najwyższe wyniki na egzaminach maturalnych i egzaminach      zawodowych,

– statuetki dla najlepszych sportowców,

– ozdobne okładki do świadectw dla uczniów kończących szkołę,

– dofinansowanie kosztów związanych z wymianą młodzieży,

– pączki w tłusty czwartek, słodki upominek w Mikołajki, itp.

– dodatkowe działanie w zakresie obsługi egzaminów maturalnych i zawodowych,

– organizacja uroczystości szkolnych, w tym z okazji Dnia Edukacji Narodowej, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,

– promocja szkoły,

– wsparcie dla uczniów będących w szczególnej sytuacji życiowej.

Uwagi dodatkowe: – zalecono, by weryfikować wpłaty na RR, np. w momencie przyznawania nagród i statuetek uczniom; – przypominamy, że osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą złożyć wniosek o częściowe lub całkowite zwolnienie z tej opłaty.

Z poważaniem

Rada Rodziców ZS 3 w Wyszkowie

Odnośniki