Stypendia Premiera 2023/2024

21 listopada 2023

W dniu 21 listopada 2023 r. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów w Ostrowi Mazowieckiej. Udział w niej wzięli również – wraz z dyrektorem P. Adamem Mickiewiczem – uczniowie naszej szkoły, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2022/2023 – Oliwia Dzięcioł z klasy 2LL oraz Mateusz Skrzypek z klasy 5TI5.

Na początku uroczystości głos zabrał dyrektor delegatury kuratorium oświaty Pan Michał Giers aby powitać zebranych gości. Następnie swoje gratulacje i podziękowania przekazywali: wicekurator oświaty Pani Dorota Skrzypek, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej Pan Bogusław Konrad, a także starosta powiatu ostrowskiego Pan Zbigniew Chrupek.
Po wspomnianych przemowach nastąpiło wręczenie stypendystom dyplomów oraz symbolicznych pocztówek. Uczniom z powiatu wyszkowskiego wręczał je starosta Pan Wojciech Kozon.
Potem uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej przedstawili zebranym przygotowaną część artystyczną, podczas której mogliśmy słuchać pięknych wykonań piosenek i poezji.
Gdy część uroczysta dobiegła końca, wszyscy zostali zaproszeni na pyszny poczęstunek przygotowany specjalnie na tą okazję.
Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tej pięknej uroczystości.

Oliwia Dzięcioł, Mateusz Skrzypek

Odnośniki