TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – INFORMACJE O ZAWODZIE.

Technik rachunkowości (331403)

Podstawa programowa 2019klasa 1TR, 2TR, 3TR, 4TR

Kwalifikacje:

  • EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości
  • EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Odnośniki