Rejestr umów 2023

Numer umowy
Data zawarcia umowy
Miejsce zawarcia umowy
Okres obowiązywania umowy
Przedmiot umowy
Strony umowy, w tym przedstawiciele stron
Wartość przedmiotu umowy
Źródła i wysokość współfinansowania przedmiotu umowy
ZS3.022.1.2023
02.01.2023
Wyszków
01.01.2023 – 31.03.2023
Umowa o udostępnienie gabinetu pielęgniarskiego
Udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wyszkowie,
Przedstawiciel: Dyrektor – W****** P****
Korzystający: Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, Przedstawiciel: Dyrektor – A*** M*********
179,00 zł netto + 23% VAT
Budżet, 100%
ZS3.022.2.2023
27.01.2023
Wyszków
01.01.2023 – 31.12.2023
Umowa o udostępnienie gabinetu pielęgniarskiego
Udostępniający: Firma Handlowa „RAMIS” Krzysztof Swaczyna,
Przedstawiciel: K******** S*******
Korzystający:
Zespół Szkół Nr 3
im. Jana Kochanowskiego
w Wyszkowie,
Przedstawiciel: Dyrektor – A*** M*********
Zgodnie ze złożonym zamówieniem
Budżet, 100%
ZS3.022.3.2023
08.02.2023
Wyszków
25.06.2023 – 15.07.2023
Umowa o organizację praktyk i staży zagranicznych
Organizacja przyjmująca: Travelmania GmbH z siedzibą w Austrii, której oddział TravelEdventures Malta  Przedstawiciel: M***** B******
Organizacja wysyłająca: Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego
w Wyszkowie, Przedstawiciel: Dyrektor – A*** M*********
51 696 euro
Środki Erasmus+, 100%
ZS3.022.4.2023
24.03.2023
Wyszków
01.04.2023 – 30.09.2023
Aneks do umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy
Zleceniobiorca: Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie Przedstawiciel: Dyrektor – T***** B*******
Zleceniodawca: Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, Przedstawiciel: Dyrektor – A*** M*********
Wysokość opłaty miesięcznej za usługi jest uzależniona od ilości przebadanych pracowników
Budżet, 100%
ZS3.022.5.2023
22.03.2023
Wyszków
22.03.2023 – 30.09.2023
Umowa na udostępnienie systemu Nabór – Nabór Szkoły podstawowe VULCAN
Wykonawca: VULCAN sp. z o.o. Przedstawiciel: Wiceprezes zarządu – J** O*****
Zamawiający: Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, Przedstawiciel: Dyrektor – A*** M*********
4 400,00 zł
Budżet, 100%
ZS3.022.6.2023
15.05.2023
Wyszków
26.06.2023 – 07.07.2023
Umowa
o mobilność
w programie Erasmus+
Uczestnik mobilności: Osoba prywatna – J***** Ś******
Organizacja wysyłająca: Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego
w Wyszkowie,
Przedstawiciel: Dyrektor – A*** M*********
1627 EUR
Środki Erasmus+, 100%
ZS3.022.7.2023
15.05.2023
Wyszków
26.06.2023 – 07.07.2023
Umowa
o mobilność
w programie Erasmus+
Uczestnik mobilności: Osoba prywatna – M***** Ł***** Ł*****
Organizacja wysyłająca: Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego
w Wyszkowie,
Przedstawiciel: Dyrektor – A*** M*********
2187 EUR
Środki Erasmus+, 100%
ZS3.022.8.2023
15.05.2023
Wyszków
26.06.2023 – 07.07.2023
Umowa
o mobilność
w programie Erasmus+
Uczestnik mobilności: Osoba prywatna – K**** P**** Ł*******
Organizacja wysyłająca: Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego
w Wyszkowie,
Przedstawiciel: Dyrektor – A*** M*********
2187 EUR
Środki Erasmus+, 100%
ZS3.022.9.2023
15.05.2023
Wyszków
26.06.2023 – 07.07.2023
Umowa
o mobilność
w programie Erasmus+
Uczestnik mobilności: Osoba prywatna – S***** L**********
Organizacja wysyłająca: Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego
w Wyszkowie,
Przedstawiciel: Dyrektor – A*** M*********
1627 EUR
Środki Erasmus+, 100%

 

Odnośniki