Rejestr umów 2023

Numer umowy
Data zawarcia umowy
Miejsce zawarcia umowy
Okres obowiązywania umowy
Przedmiot umowy
Strony umowy, w tym przedstawiciele stron
Wartość przedmiotu umowy
Źródła i wysokość współfinansowania przedmiotu umowy
ZS3.022.1.2023
02.01.2023
Wyszków
01.01.2023 – 31.03.2023
Umowa o udostępnienie gabinetu pielęgniarskiego
Udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wyszkowie,
Przedstawiciel: Dyrektor – W****** P****
Korzystający: Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, Przedstawiciel: Dyrektor – A*** M*********
179,00 zł netto + 23% VAT
Budżet, 100%

 

Odnośniki