egzamin zawodowy

Planowane terminy
egzaminów z kwalifikacji zawodowych 2018/19:

Data  Godzina Kwalifikacja Czas Sala Liczba zdających Egzamin
czwartek,
10 styczeń 2019
12:00 A36+E13 60 11 14+1 pisemny
12:00 A36 10 14 pisemny
14:00 E14 11 17 pisemny
14:00 E14 10 14 pisemny
wtorek,
15 styczeń 2019
08:00 E14 150 31 9 dk
08:00 E14 34 8 dk
12:00 E14 31 8 dk
12:00 E14 34 8 dk
czwartek,
17 styczeń 2019
09:00 A35 180 31 2 dk
piątek,
18 styczeń 2019
09:00 A36 180 31 8 dk
15:00 A36 34 8 dk
09:00 A36 31 6 dk
15:00 A36 34 6 dk
środa,
13 luty 2019
12:00 E13 150 31 6 wk
czwartek, 14 luty 2019 08:00 E12 150 32 6 wk
12:00 E12 32 6 wk

Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

– etapu pisemnego – testowego,

1. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa 60 minut.
2. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzana jest w formie testu pisemnego

  • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  • lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
  • test pisemny składa się z 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.

– etapu praktycznego którego forma zależy od kwalifikacji;

1. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut (czas trwania części praktycznej egzaminu jest określony w informatorze o egzaminie z każdej kwalifikacji).
2. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.
Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:
w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa uzyskana z wykorzystaniem komputera,
d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.

Szczegóły o egzaminie: informacja o egzaminie z kwalifikacji zawodowych…

Odnośniki

Skip to content