egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie
w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie

 

Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:– etapu pisemnego – testowego;
1. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa 60 minut.
2. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzana jest w formie testu pisemnego

  • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  • lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
  • test pisemny składa się z 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.

– etapu praktycznego którego forma zależy od kwalifikacji;
1. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut (czas trwania części praktycznej egzaminu jest określony w informatorze o egzaminie z każdej kwalifikacji).
2. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.
Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:
w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa uzyskana z wykorzystaniem komputera,
d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.Szczegóły o egzaminie: informacja o egzaminie z kwalifikacji zawodowych…

 

 


Archiwum

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie
w sesji: Lato 2021

Egzaminy pisemne

 

11 czerwca 2021

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EKA.04

120 min. 8:00 6

EKA.04

120 min. 10:30  6

EKA.04

120min. 13:00 6

 

22 czerwca 2021

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EE.08 60 min. 8:00 6
EE.08 60 min. 10:00 6
EE.08 + AU.36 60 min. 10:00 31

 

Egzaminy praktyczne

 

14 czerwca

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EKA.04
„dk”
180 min. 08:00 6
EKA.04
„dk”
180 min. 08:00 31
EKA.04
„dk”
180 min. 12:30 31

 

28 czerwca

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

AU.36
„dk”

180 min.

09:00

32

 

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EE.09
„dk”

150 min.

08:00

6

 

29 czerwca

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EE.08
„wk”

150 min.

08:00

31

EE.08
„wk”

150 min.

12:30

31

EE.08
„wk”

150 min

17:00

31

 

30 czerwca

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EE.08
„wk”
150 min. 08:00 31
EE.08
„wk”
150 min. 12:30 31
EE.08
„wk”
150 min. 17:00 31

 

01 lipca

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EE.08
„wk”
150 min. 08:00 31

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie
 w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie
w sesji: Zima 2021

 

 Egzamin pisemny

 

12 stycznia 2021

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

AU.36

 

AU.36 + AU.35

60 min.

 

 60 min.

10:00

 

 10:00

32

 

 33

EE. 09

 

EE.09

 

60 min.

 

60 min.

 

14:00

 

 14:00

 

 

32

 

33

 

 

 

Egzamin praktyczny

14 stycznia 2021

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

E.14

„dk”

150 min.

08:00

31

 

15 stycznia 2021

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

AU.35

„dk”

180 min.

09:00

32

 

 

18 stycznia 2021

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

AU.36

„dk”

180 min.

09:00

5

AU.36

„dk”

 

AU.36

„dk”

180 min.

  

180 min.

09:00

 

 09:00

34

  

33

 

19 stycznia 2021

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EE.09

„dk”

150 min.

12:00

33

EE.09

„dk”

150 min.

12:00

34

EE.09

„dk”

150 min

12:00

31

 

5 lutego 2021

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EE.08

„wk”

150 min.

08:00

31

 

 


Planowane terminy
egzaminów z kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 2020/2021:

W sesji zimowej:

  1. 4 TE: AU.36 (Formuła 2017)

        Egzamin pisemny: 12 stycznia 2021

        Egzamin praktyczny: 16 -18 stycznia 2021

  1. 4 TI: EE.09 (Formuła 2017)

        Egzamin pisemny: 12 stycznia 2021

        Egzamin praktyczny: 18 – 20 stycznia 2021

W sesji letniej:

  1. 1. 2 TE: EKA.04 ( Formuła 2019)

Egzamin pisemny: 8- 12 czerwca 2021

Egzamin praktyczny: 11- 15 czerwca 2021

 

  1. 3 TI :EE.08 (Formuła 2017)

Egzamin pisemny: 22 czerwca 2021

Egzamin praktyczny: 28 czerwca – 8 lipca

Odnośniki