egzamin zawodowy

Planowane terminy
egzaminów z kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 2020/2021:

W sesji zimowej:

  1. 4 TE: AU.36 (Formuła 2017)

        Egzamin pisemny: 12 stycznia 2021

        Egzamin praktyczny: 16 -18 stycznia 2021

  1. 4 TI: EE.09 (Formuła 2017)

        Egzamin pisemny: 12 stycznia 2021

        Egzamin praktyczny: 18 – 20 stycznia 2021

W sesji letniej:

  1. 1. 2 TE: EKA.04 ( Formuła 2019)

Egzamin pisemny: 8- 12 czerwca 2021

Egzamin praktyczny: 11- 15 czerwca 2021

 

  1. 3 TI :EE.08 (Formuła 2017)

Egzamin pisemny: 22 czerwca 2021

Egzamin praktyczny: 28 czerwca – 8 lipca

 

Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodoweEgzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:– etapu pisemnego – testowego,1. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa 60 minut.
2. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzana jest w formie testu pisemnego

  • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  • lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
  • test pisemny składa się z 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.

– etapu praktycznego którego forma zależy od kwalifikacji;1. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut (czas trwania części praktycznej egzaminu jest określony w informatorze o egzaminie z każdej kwalifikacji).
2. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.
Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:
w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa uzyskana z wykorzystaniem komputera,
d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.Szczegóły o egzaminie: informacja o egzaminie z kwalifikacji zawodowych…

Odnośniki

Skip to content