egzamin zawodowy

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie
w sesji: Lato 2024
FORMUŁA 2019


Część pisemna: 04.06. – 10.06.2024


Część praktyczna: 03.06. – 19.06.2024

 

 
 

 

Technik ekonomista:

 1. 3TE – EKA.04. – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – Sesja: LATO 2024 

 

Technik rachunkowości:

 1. 3TR – EKA.05. – Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – Sesja: LATO 2024
         
   

Technik informatyk:

 1. 3 TI – INF.02. – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych – Sesja: LATO 2024       
 1. 4TI – INF.03. – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych – Sesja:  LATO 2024    

 

Technik programista:

        1 .  3TP INF.03. – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi  oraz bazami danych – Sesja: LATO 2024       

 

Grażyna Witkowska

 

 

Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:– etapu pisemnego – testowego;
1. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa 60 minut.
2. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzana jest w formie testu pisemnego

 • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
 • test pisemny składa się z 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.

– etapu praktycznego którego forma zależy od kwalifikacji;
1. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut (czas trwania części praktycznej egzaminu jest określony w informatorze o egzaminie z każdej kwalifikacji).
2. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.
Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:
w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa uzyskana z wykorzystaniem komputera,
d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.Szczegóły o egzaminie: informacja o egzaminie z kwalifikacji zawodowych…

 

 


Archiwum

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 2023/2024 w sesji: Zima 2024

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie
w sesji: Zima 2024

Egzamin pisemny – 11 stycznia 2024

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EKA.05  

  

EKA.05

     

EKA.04

60 min.  

  

60 min.

 

60 min.

08:00  

 

10:00

    

12:00

32

    

32

   

32

INF. 02

60 min. 

14:00  

34 

 

Egzaminy praktyczne

12 stycznia

EKA.04
„dk”

180 min.

08:00

32

17 stycznia

INF.03
„dk”

150 min.

08:00

33

EKA.05„dk”

EKA.05.

180 min.

180 min.

08:00
  

12:30

32

32

18 stycznia

INF.02 

 

INF.02

150min. 

  

150 min.

08:00

  

12:30 

34

 

34

 

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 2022/2023 w sesji: Lato 2023

 

Egzamin pisemny

05 czerwca 2023

 

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EKA.04(3TE)

EKA.04(3TE)

INF.02(3TI)

INF.02 (3TI)

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

08:00 

08:00

10:00

10:00

C.3.1

C.3.2

C.3.1

C.3.2

INF.03(3TP)

EKA.05(3TR)

INF.03(4TI5)

INF.03(4TI5) 

INF.03(4TI5)

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

12:00

12:00 

14.00

14:00

14:00

C.3.1

C.3.2   

C.3.1

C.3.2

G.1.3

 

Egzaminy praktyczne

12 czerwca 2023

INf.03 (3TP)
„dk”

 INF.03 (4TI5)
„dK“

 INF.03 (4TI5)
„dk“

 INF.03 (4TI5)
„dk“


150 min.


150 min.


150 min.


150 min.


08:00


12:30


08:00


12:30


C.3.1


C.3.1


C.3.3


G.1.3

 

13 czerwca 2023

EKA.04(3TE)
„dk”

180 min.

08:00

C.3.2

EKA.04(3TE)
„dk”

180 min.

12:30

C.3.2

 

14 czerwca 2023

EKA.05(3TR)
„dk”

180 min.

08:00

C.3.2

 

15 czerwca 2023

INf.02 (3TI)
„Wk”

150 min.

08:00

C.3.5

INf.02 (3TI)
„Wk”

150 min.

12:30

C.3.5

 

INf.02 (3TI)
„Wk”

150 min.

17:00

C.3.5

 

16 czerwca 2023

INf.02 (3TI)
„wk”

150 min.

   08:00

C.3.5

INf.02 (3TI)
„wk”

150 min.

12:30

C.3.5

 

Przygotowała: Grażyna Witkowska

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 2022/2023 w sesji: Zima 2023

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie
w sesji: Zima 2023

 

Egzamin pisemny

 13 stycznia 2023

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EKA.05

    

EKA.05

60 min.

     

60 min.

08:00

    

10:00

32

   

32 

INF.03

 

INF.03

  

INF.03

 

INF.02

60 min.

 

60 min.

    

60 min.

   

60 min.

08:00

  

10:00

  

12:00

    

14.30

31

  

31

  

31

 

31

 

Egzaminy praktyczne

18 stycznia 2023

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EKA.05 „dk”

180 min.

08:00

32

EKA.05 „dk”

180 min.

12:30

32

 

19 stycznia 2023

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

INF.03 „dk”

150 min.

08:00

32

INF.03 „dk”

  

INF.03

150 min.

 

150 min.

08:00

   

12.30

33

   

33

 

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 2022/2023

FORMUŁA 2019

 

Sesja 1. Zima

Część pisemna: 10.01. – 14.01.2023

Część praktyczna: 09.01. – 21.01.2023

Sesja 2. Lato

Część pisemna: 02.06. – 07.06.2023

Część praktyczna: 01.06. – 18.06.2023

Technik ekonomista:

 1. 3TE – EKA.04. – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – Sesja: LATO 2023

 

 1. 4 TE – EKA.05. – Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – Sesja: ZIMA 2023


Technik rachunkowości:

 1. 3TR – EKA.05. – Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – Sesja: LATO 2023


Technik informatyk:

 1. 3 TI – INF.02. – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych – Sesja: LATO 2023

 

 1. 4 TI – INF.03. – Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych – Sesja: ZIMA 2023

 

 1. 4TI5 INF.03. – Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych – Sesja: LATO 2023

 

Technik programista:

        1 .  3TP – INF.03. –  Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami

             danych – Sesja: LATO 2023

 

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji: Lato 2022

 

Technik ekonomista:

 1. 3TE5 – EKA.04: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – Sesja: LATO 2022 – 23 osoby

Część pisemna: 3 czerwca 2022

Część praktyczna: 13 czerwca 2022

– g. 08:00 – pierwsza zmiana

 – g.12:30 –  druga zmiana

Technik informatyk:

 1. 3 TI5 – INF.02: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych – Sesja: LATO 2022 –  28 osób

Część pisemna: 3 czerwca 2022

Część praktyczna: 7 – 8 czerwca 2022

– g. 08:00 pierwsza zmiana

– g. 12:30 druga zmiana

– g. 17:00 trzecia zmiana

 

 1. 3 TI – INF.02: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych – LATO 2022 – 31 osób

Część pisemna: 6 czerwca 2022

Część praktyczna: 8-9-10 czerwca 2022

– g. 08:00 pierwsza zmiana

– g. 12:30 druga zmiana

– g. 17:00 trzecia zmiana

 

Absolwenci

Egzamin pisemny

 1.  AU. 36 – 21 czerwca2022, g.10:00, s. 31

Egzaminy praktyczne

 1. EE.09 – 23 czerwca 2022, g.12:00, s.34
 2. AU.36 – 28 czerwca 2022, g.09:00, s.32

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie
w sesji: Zima/Lato 2022

Egzamin pisemny

 

11 stycznia 2022

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

AU.36  

 

AU.36

60 min.

 

60 min.

10:00

 

10:00

32

 

33

EE. 09

 

EE.09

60 min. 

 

60 min.

14:00

    

14:00

32

 

33

 

  

Egzaminy praktyczne

 

17 stycznia

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EE.09

„dk”

150 min.

08:00

31

EE.09

„dk”

150 min.

08:00

33

EE.09

„dk”

150 min

08:00

34

E.14

150 min.

08:00

34

 

18 stycznia

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

AU.36

„dk”

180 min.

09:00

32

AU.36

„dk”

180 min.

09:00

33

 

27 stycznia

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EE.08

„wk”

150 min.

08:00

31

 

                                               Przygotowała: Grażyna Witkowska

 

 

Technik ekonomista:

 1. 3TE5 – EKA.04: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – Sesja: LATO 2022

Część pisemna: 2 – 7 czerwca 2022

Część praktyczna: 8 – 19 czerwca 2022

 

 1. 4 TE – AU.36 – Prowadzenie rachunkowości – Sesja: ZIMA 2022

 Część pisemna: 11 stycznia 2022

Część praktyczna: 17 – 18 stycznia 2022

 

Technik informatyk:

 1. 3 TI5 – INF.02: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych – Sesja: LATO 2022

Część pisemna: 2 – 7 czerwca 2022

Część praktyczna: 1- 19 czerwca 2022

 

 3 TI – – Sesja: INF.02: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych – LATO 2022

Część pisemna: 2 – 7 czerwca 2022

Część praktyczna: 1 – 19 czerwca 2022

  

 1. 4 TI – EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych – Sesja: ZIMA 2022

 Część pisemna: 11 stycznia 2022

Część praktyczna: 17 – 19 stycznia 2022

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie
w sesji: Lato 2021

Egzaminy pisemne

 

11 czerwca 2021

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EKA.04

120 min. 8:00 6

EKA.04

120 min. 10:30  6

EKA.04

120min. 13:00 6

 

22 czerwca 2021

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EE.08 60 min. 8:00 6
EE.08 60 min. 10:00 6
EE.08 + AU.36 60 min. 10:00 31

 

Egzaminy praktyczne

 

14 czerwca

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EKA.04
„dk”
180 min. 08:00 6
EKA.04
„dk”
180 min. 08:00 31
EKA.04
„dk”
180 min. 12:30 31

 

28 czerwca

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

AU.36
„dk”

180 min.

09:00

32

 

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EE.09
„dk”

150 min.

08:00

6

 

29 czerwca

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EE.08
„wk”

150 min.

08:00

31

EE.08
„wk”

150 min.

12:30

31

EE.08
„wk”

150 min

17:00

31

 

30 czerwca

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EE.08
„wk”
150 min. 08:00 31
EE.08
„wk”
150 min. 12:30 31
EE.08
„wk”
150 min. 17:00 31

 

01 lipca

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EE.08
„wk”
150 min. 08:00 31

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie
 w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie
w sesji: Zima 2021

 

 Egzamin pisemny

 

12 stycznia 2021

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

AU.36

 

AU.36 + AU.35

60 min.

 

 60 min.

10:00

 

 10:00

32

 

 33

EE. 09

 

EE.09

 

60 min.

 

60 min.

 

14:00

 

 14:00

 

 

32

 

33

 

 

 

Egzamin praktyczny

14 stycznia 2021

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

E.14

„dk”

150 min.

08:00

31

 

15 stycznia 2021

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

AU.35

„dk”

180 min.

09:00

32

 

 

18 stycznia 2021

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

AU.36

„dk”

180 min.

09:00

5

AU.36

„dk”

 

AU.36

„dk”

180 min.

  

180 min.

09:00

 

 09:00

34

  

33

 

19 stycznia 2021

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EE.09

„dk”

150 min.

12:00

33

EE.09

„dk”

150 min.

12:00

34

EE.09

„dk”

150 min

12:00

31

 

5 lutego 2021

Kwalifikacja

Czas trwania

Godzina

Sala

EE.08

„wk”

150 min.

08:00

31

 

 


Planowane terminy
egzaminów z kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 2020/2021:

W sesji zimowej:

 1. 4 TE: AU.36 (Formuła 2017)

        Egzamin pisemny: 12 stycznia 2021

        Egzamin praktyczny: 16 -18 stycznia 2021

 1. 4 TI: EE.09 (Formuła 2017)

        Egzamin pisemny: 12 stycznia 2021

        Egzamin praktyczny: 18 – 20 stycznia 2021

W sesji letniej:

 1. 1. 2 TE: EKA.04 ( Formuła 2019)

Egzamin pisemny: 8- 12 czerwca 2021

Egzamin praktyczny: 11- 15 czerwca 2021

 1. 3 TI :EE.08 (Formuła 2017)

Egzamin pisemny: 22 czerwca 2021

Egzamin praktyczny: 28 czerwca – 8 lipca

Odnośniki