egzamin zawodowy

Planowane terminy
egzaminów z kwalifikacji zawodowych 2020:

 

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2020  w Technikum w Zespole Szkół Nr3 w Wyszkowie

Formuła 2012

Egzamin pisemny:

  1. E.13; 60 min.

           23.06.2020 (wtorek); g. 12:00; sala 35

Egzaminy praktyczne:

        1.E.12 – wk; 150 min.

             27.06.2020 (sobota); g.08:00; sala 32

  1. E.13 -wk; 150 min.

             27.06.2020 (sobota); g.12:00; sala 32

  1. A.36 –dk; 180 min.

             27.06.2020 (sobota); g.09:00; sala 34

  1. E.14 –dk; 150 min.

             25.06.2020 (czwartek); g.08:00; sala 32

 

Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodoweEgzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:– etapu pisemnego – testowego,1. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa 60 minut.
2. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzana jest w formie testu pisemnego

  • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  • lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
  • test pisemny składa się z 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.

– etapu praktycznego którego forma zależy od kwalifikacji;1. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut (czas trwania części praktycznej egzaminu jest określony w informatorze o egzaminie z każdej kwalifikacji).
2. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.
Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:
w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa uzyskana z wykorzystaniem komputera,
d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.Szczegóły o egzaminie: informacja o egzaminie z kwalifikacji zawodowych…

Odnośniki

Skip to content