o szkole

Liceum Ogólnokształcące i Technikum
w Zespole Szkół Nr 3
im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

 

Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie powstał w 2004 roku, gdy wyłoniono szkołę dzienną ze struktur Centrum Kształcenia Ustawicznego. Nadal jednak obydwie szkoły łączy użytkowany kompleks budynków przy ulicy Jana Matejki 9, a od 2009 roku – wspólny patron Jan Kochanowski. W roku 2010, tj. w momencie otwarcia nowej hali sportowo-widowiskowej, szkoła otrzymała sztandar, z dumą eksponowany w gablocie znajdującej się na korytarzu. Zespołem Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego  kieruje pan dyrektor Adam M. Mickiewicz, wicedyrektorami są pani Elwira Sawicz-Bakuła, pan Krzysztof Ostrowski, kierownikiem szkolenia praktycznego jest pani Grażyna Witkowska. W szkole pracuje 87 nauczycieli, a naukę pobiera 945 młodych ludzi w klasach Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum. Zespół posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, bibliotekę z bogatym księgozbiorem  oraz w pełni wyposażone sale do nauki zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych.

Organem prowadzącym Zespół Szkół Nr 3 jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, co –w przypadku ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej szkoły dziennej – jest ewenementem nie tylko w skali Mazowsza, ale całego kraju.

 

Odnośniki