o szkole

Zespół w Centrum
Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie powstał w roku 2004, gdy wyłoniono szkołę dzienną ze struktur Centrum Kształcenia Ustawicznego. Nadal jednak obydwie szkoły łączy wspólnie użytkowany kompleks budynków przy ulicy Jana Matejki 9, a od 2009 roku – wspólny patron Jan Kochanowski. W roku 2010, tj. w momencie otwarcia nowej hali sportowo-widowiskowej, szkoła otrzymała okazały sztandar, z dumą eksponowany na jednym z korytarzy.
Od początku istnienia Zespołem Nr 3 kieruje dyrektor Elżbieta Michalik, a wicedyrektorami są obecnie Adam Mickiewicz i Jerzy Sasin. W szkole edukację prowadzi 55 nauczycieli, a naukę pobiera niemal 650 młodych ludzi w 22 klasach Liceum Ogólnokształcącego (klasy lingwistyczno-europejskie, matematyczno-informatyczne oraz sportowe), Liceum Profilowanego (profil ekonomiczno-administracyjny) oraz Technikum (głownie w zawodach ekonomicznych i informatycznych).
Zespół posiada nowoczesną bazę lokalową, bibliotekę o bogatym księgozbiorze oraz w pełni wyposażone sale do nauki zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych, w tym 6 sal komputerowych i 4 centra multimedialne.
Organem prowadzącym Zespół jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, co –w przypadku ponadgimnazjalnej szkoły dziennej – jest ewenementem nie tylko w skali Mazowsza, ale całego kraju.

Odnośniki

Skip to content