Ogłoszenia

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: sprzątaczki w wymiarze 1 etatu została wybrana: Pani Elżbieta Jechna, zam. w Białymbłocie – Stara Wieś.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Elżbieta Jechna spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wymagane umiejętności i doświadczenie zawodowe w przedmiotowym obszarze zadaniowym.

 


Odnośniki