Inspektor IOD

Wyznaczonym inspektorem ochrony danych
w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie jest:

Pan Krzysztof Laszczkowski 

 

adres mailowy

Odnośniki