Perspektywy

Srebrna tarcza dla naszego Technikum


W Rankingu Techników Perspektywy 2021 Technikum w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie zajmuje 114 miejsce w kraju, zaś w woj. mazowieckim jesteśmy na wysokim 16 miejscu. Do wytypowania szkół brane są pod uwagę 4 kryteria:

– sukcesy w  konkursach i olimpiadach;

– wyniki na maturze z przedmiotów obowiązkowych;

– wyniki na maturze z przedmiotów dodatkowych;

– wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Nasze Technikum  już od wielu lat typowane jest bardzo wysoko.

                                                                                                             Grażyna WitkowskaPerspektywy

Odnośniki