kadra pedagogiczna

Kadra na stronę

Kadra kierownicza szkoły

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Elżbieta Michalik

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych i biologii
2

Adam Michał Mickiewicz

Wicedyrektor, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
3

Jerzy Sasin

Wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych, informatycznych, informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa
4

Hanna Sosnowska

Główna Księgowa, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
5

Maria Rzadkowska

Kadrowa, sekretarz szkoły

Kadra pedagogiczna

Lp.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1

Aneta Augustynik

Nauczyciel języka polskiego
2

Barbara Banaszek

Nauczyciel prawa
3

Lidia Błachnio

Nauczyciel języka polskiego
4

Lidia Chmielewska

Pedagog szkolny, nauczyciel bibliotekarz
5

Ewa Chmielińska

Nauczyciel chemii i fizyki
6

Małgorzata Czarnecka

Nauczyciel wychowania fizycznego
7

Beata Czechowska

Nauczyciel matematyki i języka niemieckiego
8

Krzysztof Dąbrowski

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych i informatyki
9

Tomasz Dąbrowski

Nauczyciel wychowania fizycznego
10

Alicja Dembowska

Nauczyciel wychowania fizycznego
11

Andrzej Gałązka

Nauczyciel wychowania fizycznego
12

Ewa Gałązka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych, biologii i wychowania do życia w rodzinie
13

Teresa Gruchacz

Kierownik biblioteki szkolnej, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
14

Wiktor Gruchacz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
15

Marzanna Gruszczyńska

Nauczyciel języka angielskiego
16

Kamil Gurbała

Nauczyciel języka angielskiego
17

Tomasz Jaszkowski

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
18

Agnieszka Kalinowska

Nauczyciel języka angielskiego
19

Aneta Kasjaniuk

Nauczyciel matematyki i informatyki
20

Marzanna Kowalczyk

Nauczyciel matematyki
21

Katarzyna Kownacka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i przedsiębiorczości
22

Magdalena Królikowska

Nauczyciel języka polskiego
23

Teresa Książek

Nauczyciel języka rosyjskiego
24

Renata Lalak

Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
25

Adam Luberski

Ksiądz, nauczyciel religii
26

Wiesława Łapińska

Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
27

Michał Łobacz

Nauczyciel wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych informatycznych oraz informatyki
28

Matylda Maliszewska

Nauczyciel języka angielskiego
29

Ryszard Marciniak

Nauczyciel matematyki
30

Mariola Mórawska

Nauczyciel języka niemieckiego
31

Dorota Nizińska

Nauczyciel matematyki i informatyki
32

Franciszek Ochmański

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych i informatyki
33

Krzysztof Ogrodziński

Nauczyciel wychowania fizycznego
34

Krzysztof Ostrowski

Nauczyciel wychowania fizycznego
35

Aneta Pękul

Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i przedsiębiorczości
36

Emilia Pietrzykowska

Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
37

Stanisława Podgórska

Nauczyciel matematyki
38

Przemysław Sasin

Nauczyciel multimediów i grafiki komputerowej
39

Elwira Sawicz-Bakuła

Nauczyciel języka polskiego
40

Edward Steczkowski

Nauczyciel fizyki i edukacji dla bezpieczeństwa
41

Robert Szulęcki

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz prawa
42

Małgorzata Szwed

Nauczyciel wychowania fizycznego
43

Katarzyna Szymańska

Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych, bibliotekarz
44

Joanna Świętoń

Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych informatycznych
45

Halina Terlikowska

Nauczyciel matematyki
46

Grażyna Witkowska

Nauczyciel języka niemieckiego
47

Agnieszka Wydryszek

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii
48

Adam Zając

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych i informatyki
49

Agata Zawadzka

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
50

Justyna Zawierucha

Nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie
51

Izabela Zbrzeźniak

Nauczyciel języka angielskiego
52

Agnieszka Zdrojewska

Nauczyciel biologii

Pracownicy administracji

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Ewa Skwara

Sekretarz szkoły
2

Jan Białczak

Kierownik gospodarczy
3

Adam Przybysz

Administrator sieci komputerowej
4

Anna Ponichtera

Księgowa
5

Janusz Gałecki

Kierowca, rzemieślnik
6

Elżbieta Christow

Pracownik administracji
7

Bożena Piotrowska

Pracownik administracji
8

Urszula Popowicz

Pracownik administracji
9

Danuta Kępka

Pracownik administracji
10

Dariusz Laska

Pracownik administracji
11

Barbara Nowak

Pracownik administracji
12

Teresa Ołów

Pracownik administracji
13

Elżbieta Owsianko

Pracownik administracji
14

Małgorzata Kanownik

Pracownik administracji